Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Parlament Unii Europejskiej

  Historia

  Pierwowzorem Parlamentu Europejskiego jest Zgromadzenie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (EWWiS). Na mocy Umowy w sprawie wspólnych instytucji z 1957 roku, Zgromadzenie Parlamentarne Wspólnota Gospodarcza|Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG) połączono ze Zgromadzeniem Parlamentarnym...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.09.2011 Znaków /5 654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Awansowanie

  Awans jest związany ze zmianą warunków pracy na korzystniejsze z punktu widzenia pracownika. Zmiana ta może dotyczyć:

  zmiany stanowiska na wyższe w hierarchii (awans pionowy), zmiany stanowiska bez zmiany poziomu w hierarchii (pracowników|awans poziomy), poziomu wynagrodzenia (awans płacowy), uzyskaniem...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.09.2011 Znaków /2 097

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Baza wiedzy

  Charakterystyka

  Jest to powszechnie przyjęta nazwa dla informatycznego narzędzia wspomagającego pracę pracowników pomocy technicznej różnego rodzaju przedsiębiorstw.

  Baza wiedzy (ang. Knowledgebase) stanowi swoisty rejestr problemów zgłaszanych przez klientów firmy (użytkowników jej produktów)...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.09.2011 Znaków /1 229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Portfel

  Charakterystyka

  '

  Portfel jest to zestawienie ekwiwalentów inwestora, którymi mogą być np. ilość pieniędzy złożonych na rachunku bankowym, liczba jednostek papieru wartościowego. Wartość portfela w czasie ulega zmianie, może on przyjmować wartości dodatnie i ujemne.

  Wartości ujemne w chwili...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.09.2011 Znaków /1 210

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krajowa Izba Rozliczeniowa

  Charakterystyka

  22 listopada 1991 roku przedstawiciele 16 banków (w tym NBP) i Związku Banków Polskich podpisali akt notarialny Krajowej Izby Rozliczeniowej SA, ustalający władze i statut spółki.

  Celem powołania Krajowej Izby Rozliczeniowej SA było zbudowanie oraz standaryzacja systemu rozliczeń...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.09.2011 Znaków /2 743

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprawozdanie finansowe - informacja dodatkowa

  Charakterystyka

  W sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstwa duże znaczenie informacyjne posiadają informacje dodatkowe, które dotyczą kształtowania się ważniejszych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat. Informacje te służą do jasnego i rzetelnego przedstawienia sytuacji finansowej, jak...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.09.2011 Znaków /5 258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Musharaka

  Charakterystyka

  Musharaka jest jednym z podstawowych islamskich instrumentów finansowych. Musharaka w dosłownym tłumaczeniu oznacza podział. W islamskich finansach pojęcie to odnosi się do spółki, w której wszyscy wspólnicy biorą udział w zyskach i stratach z podjętego przedsięwzięcia. Kontrakt...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.09.2011 Znaków /2 300

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzywa popytu

  Charakterystyka

  Ilość jakiegoś dobra nabywana przez ludzi w każdym określonym czasie zależy zazwyczaj od jego ceny. Im wyższa cena jakiegoś artykułu, tym mniejszą jego ilość ludzie będą skłonni nabyć, bądź im niższa rynkowa jakiegoś dobra, tym większą jego ilość będzie się kupować.

  A...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.09.2011 Znaków /2 319

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie przez cele

  Charakterystyka

  Zagadnienie motywacji jest powszechnie znane i rozumiane, przynajmniej w ten najprostszy i praktyczny sposób. Wielu z was zapewne zdaje sobie sprawę z tego, iż osiągniecie znaczących rezultatów w pracy zależy głównej mierze od motywacji do działania. Kilkoro dodałoby jeszcze, że...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.09.2011 Znaków /10 667

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Realna stopa procentowa

  Definicja

  Realna stopa procentowa jest to stopa procentowa, pomniejszona o oczekiwaną stopę inflacji. (R. E. Hall, J. B. Taylor 2004, s.32)<brRealna stopa procentowa, powiększona o premię inflacyjną (oraz premię za ryzyko inflacyjne), tworzy nominalną stopę procentową, według której wierzyciel otrzymuje...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.09.2011 Znaków /3 787

  praca w formacie txt

Do góry