Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Howard Coonley

  Howard Coonley jest jednym z przedstawicieli nurtu uniwersalistycznego.

  W 1913 r. powierzono mu stanowisko prezesa firmy Walworth w Bostonie. Opracował i wdrożył tam swój system organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem przemysłowym. O jego skuteczności świadczy fakt, iż w ciągu 5 lat pod jego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.09.2011 Znaków /2 831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rynek regulowany

  Charakterystyka

  to działający w sposób stały system obrotu instrumentami finansowymi, które dopuszczone są do tego obrotu. Rynek regulowany powinien udostępnić wszystkim inwestorom finansowym równy i powszechny dostęp do informacji rynkowej w czasie ofert nabycia i zbycia instrumentów finansowych, a...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.09.2011 Znaków /3 245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rynek regulowany

  Charakterystyka

  to działający w sposób stały system obrotu instrumentami finansowymi, które dopuszczone są do tego obrotu. Rynek regulowany powinien udostępnić wszystkim inwestorom finansowym równy i powszechny dostęp do informacji rynkowej w czasie ofert nabycia i zbycia instrumentów finansowych, a...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.09.2011 Znaków /3 245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Interdyscyplinarność ergonomii

  Charakterystyka

  Interdyscyplinarność ergonomii związana jest z wzajemnym uzupełnianiem się (komplementarnością) zagadnień z różnych obszarów nauki, co pozwala na kompleksowe podejście do układu człowiek - praca - środowisko, niemożliwe do zrealizowania na gruncie poszczególnych nauk...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.09.2011 Znaków /2 217

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Diagramy przepływu danych

  Charakterystyka

  Diagramy przepływu danych stanowią narzędzie opisu, analizy i projektowania informatyczny|systemów informatycznych, którego geneza sięga pierwszych generacji systemów informatycznych (systemów transakcyjnych, wsadowych).

  W sposób graficzny prezentują one podstawowe zależności...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.09.2011 Znaków /1 689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Faktura elektroniczna

  Charakterystyka

  Nowa ustawa o VAT|podatku VAT, obowiązująca od 1 sierpnia 2004 r., przewidywała możliwość wprowadzenia faktur elektronicznych jednak podstawę do ich wprowadzenia mogło dać dopiero rozporządzenie resortu finansów. Wprowadzenie faktur elektronicznych miało znacznie obniżyć koszty...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.09.2011 Znaków /10 752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Faktura elektroniczna

  Charakterystyka

  Nowa ustawa o VAT|podatku VAT, obowiązująca od 1 sierpnia 2004 r., przewidywała możliwość wprowadzenia faktur elektronicznych jednak podstawę do ich wprowadzenia mogło dać dopiero rozporządzenie resortu finansów. Wprowadzenie faktur elektronicznych miało znacznie obniżyć koszty...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.09.2011 Znaków /10 752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Faktura elektroniczna

  Charakterystyka

  Nowa ustawa o VAT|podatku VAT, obowiązująca od 1 sierpnia 2004 r., przewidywała możliwość wprowadzenia faktur elektronicznych jednak podstawę do ich wprowadzenia mogło dać dopiero rozporządzenie resortu finansów. Wprowadzenie faktur elektronicznych miało znacznie obniżyć koszty...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.09.2011 Znaków /10 752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podejście opisowo-ulepszające

  Charakterystyka

  Bycie pracowitym nie wystarcza do osiągnięcia sukcesu. Co więcej można pracować mniej niż inni i mieć z tego więcej korzyści. Kluczem do sukcesu jest organizacja pracy. Na organizację pracy składają się następujące cechy: analiza, planowanie i konsekwentność. Innymi słowy "nie ma...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.09.2011 Znaków /2 662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobro wolne

  Charakterystyka

  Dobro wolne – nie jest wytworem pracy ludzkiej, jest ono darem otrzymanym z rąk natury,

  aczkolwiek istota ludzka staje się jej właścicielem i wykorzystuje je w celach wytwarzania produktów i usług. Zatem dobra wolne są podstawową jednostką dla wytwarzania wielu półproduktów i towarów...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.09.2011 Znaków /1 822

  praca w formacie txt

Do góry