Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Badania i rozwój

  Charakterystyka

  Badania i rozwój (B + R) - W przemyśle dwa wzajemnie powiązane procesy, w wyniku których przez zastosowanie innowacji technicznych powstają nowe produkty albo nowe postaci danych produktów.

  Według oficjalnej nomenklatury Głównego Urzędu Statystycznego działalność B+R to -...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.09.2011 Znaków /4 278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samoocena

  Charakterystyka

  psychologiczno-fizyczne.

  Psycholodzy wyróżniają dwa rodzaje postaw związanych z samooceną ogólną:

  samoakceptacja (postawa optymistyczna nacechowana wiarą, nadzieją, szacunkiem do samego siebie samo odtrącenie (jest to postawa, w której człowiek ma poczucie własnej winy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.09.2011 Znaków /1 800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkolenia wewnętrzne

  Szkolenia wewnętrzne (techniki szkolenia na stanowisku pracy)-podczas tego szkolenia następuje przekazywanie wiedzy,umiejętności i postaw przez przełożonego oraz innych pracowników bezpośrednio w miejscu wykonywania zadań. Ten rodzaj szkolenia określa się również mianem treningu poprzez pracę. Oto...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.09.2011 Znaków /6 092

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prognozowanie rynku docelowego

  Charakterystyka

  Prognozowanie jest sztuką przewidywania zachowania się nabywców, przyszłego stanu rynku, relacji podaży i popytu oraz spodziewanej koniunktury gospodarczej na obszarach działania przedsiębiorstwa. Jest techniką powiązaną z wieloma aspektami zarządzania. Jej złożoność zależy od tego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.09.2011 Znaków /1 790

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prognozowanie rynku docelowego

  Charakterystyka

  Prognozowanie jest sztuką przewidywania zachowania się nabywców, przyszłego stanu rynku, relacji podaży i popytu oraz spodziewanej koniunktury gospodarczej na obszarach działania przedsiębiorstwa. Jest techniką powiązaną z wieloma aspektami zarządzania. Jej złożoność zależy od tego...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.09.2011 Znaków /1 790

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prognozowanie rynku docelowego

  Charakterystyka

  Prognozowanie jest sztuką przewidywania zachowania się nabywców, przyszłego stanu rynku, relacji podaży i popytu oraz spodziewanej koniunktury gospodarczej na obszarach działania przedsiębiorstwa. Jest techniką powiązaną z wieloma aspektami zarządzania. Jej złożoność zależy od tego...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.09.2011 Znaków /1 790

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prognozowanie rynku docelowego

  Charakterystyka

  Prognozowanie jest sztuką przewidywania zachowania się nabywców, przyszłego stanu rynku, relacji podaży i popytu oraz spodziewanej koniunktury gospodarczej na obszarach działania przedsiębiorstwa. Jest techniką powiązaną z wieloma aspektami zarządzania. Jej złożoność zależy od tego...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.09.2011 Znaków /1 790

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dostawca treści

  Charakterystyka

  Dostawca treści (content provider) zajmuje się elektroniczną dystrybucją dóbr multimedialnych. Multimedia to media, które wykorzystują różne formy informacji oraz różne formy ich przekazu (np. tekst, dźwięk, grafikę, animację, wideo) w celu dostarczania odbiorcom informacji lub...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.09.2011 Znaków /2 552

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dostawca treści

  Charakterystyka

  Dostawca treści (content provider) zajmuje się elektroniczną dystrybucją dóbr multimedialnych. Multimedia to media, które wykorzystują różne formy informacji oraz różne formy ich przekazu (np. tekst, dźwięk, grafikę, animację, wideo) w celu dostarczania odbiorcom informacji lub...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.09.2011 Znaków /2 552

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unia Europejska

  Charakterystyka

  Unia Europejska to polityczne i gospodarcze ugrupowanie 27 państw europejskich, które postanowiły ściśle ze sobą współpracować poprzez budowanie dobrobytu i bezpieczeństwa, nie rezygnując przy tym z własnej niepodległości i odrębności narodowej. Dla osiągnięcia wspólnych celów...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.09.2011 Znaków /3 963

  praca w formacie txt

Do góry