Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Masa upadłościowa

  Definicja

  Masa upadłościowa jest to część majątku upadłego, która ma służyć do zaspokojenia roszczeń wierzycieli, bez względu na to, czy nastąpi to w drodze ogłoszenia upadłości przez likwidację majątku upadłego, czy przez upadłość z możliwością zawarcia układu.

  Charakterystyka

  Masa...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.10.2011 Znaków /3 109

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria kosztów względnych

  Teoria kosztów względnych

  Teoria kosztów kosztów względnych (zwana także teorią kosztów komparatywnych lub porównawczych) w znaczącym stopniu udoskonaliła teorię handlu międzynarodowego. Uważa się, że teoria ta została w 1917r. sformułowana przez D. Ricardo. Klasyczna teoria kosztów względnych...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.10.2011 Znaków /3 715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krańcowa skłonność do konsumpcji

  Charakterystyka

  Krańcowa skłonność do konsumpcji - MPC (ang. marginal propensity to consume).

  Opisuje zależność między dochodem a konsumpcją, a dokładniej ukazuje, jaką część przyrostu rozporządzalnego dochodu gospodarstwa domowe pragną przeznaczyć na konsumpcję, ( jeżeli dochód wzrasta np. o 1...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.10.2011 Znaków /3 214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transakcja pakietowa

  Charakterystyka

  Transakcja pakietowa-jest ona zawierana poza systemem notowań ciągłych oraz kursu jednolitego, najczęściej przez dużych inwestorów, którzy przed ich zawarciem uzgodnili ich szczegóły (cenę, ilość, termin rozliczenia).

  Na podstawie ogólne zarządzenia Giełdy Papierów Wartościowych w...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.10.2011 Znaków /2 631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sztuczna inteligencja

  Charakterystyka

  Sztuczna inteligencja - jest to program komputerowy "który próbuje naśladować procesy myślowe osób o dużym doświadczeniu w podejmowaniu decyzji" (R.W. Griffin 2001 s.321).

  Inaczej są to systemy komputerowe, zwane też systemami eksperckimi w których zgromadzona została wiedza rzeczowa...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.10.2011 Znaków /1 568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sztuczna inteligencja

  Charakterystyka

  Sztuczna inteligencja - jest to program komputerowy "który próbuje naśladować procesy myślowe osób o dużym doświadczeniu w podejmowaniu decyzji" (R.W. Griffin 2001 s.321).

  Inaczej są to systemy komputerowe, zwane też systemami eksperckimi w których zgromadzona została wiedza rzeczowa...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.10.2011 Znaków /1 568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Implementacja strategii

  Charakterystyka

  Implementacja strategii obejmuje szereg działań i decyzji związanych z realizacją planów i zamiarów strategicznych w przedsiębiorstwie. Jakkolwiek elementy procesu wdrażania strategii są różne dla poszczególnych przedsiębiorstw, to jednak można wyróżnić pewne podstawowe działania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.10.2011 Znaków /4 018

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIBOR

  Charakterystyka

  Libor (ang. London Interbank Offered Rate) - jest stopa oprocentowania lokat na międzybankowy|rynku międzybankowym w Londynie. Stopa LIBOR jest zdeterminowana popytem i podażą nadwyżek lub niedoborów gotówki przez komercyjny|banki komercyjne. Rynek ten zalicza się do najłatwiejszych...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.10.2011 Znaków /1 371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura macierzowa

  Charakterystyka

  Struktura macierzowa została wprowadzona w latach sześćdziesiątych w przemyśle kosmicznym. Pionierską role w zastosowaniu tej struktury odegrała NASA (National Aeronautics and Space Administration). Strukturę macierzową najczęściej buduje się wokół problemów lub projektów, w których...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.10.2011 Znaków /2 086

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modele podejmowania decyzji

  Podejmowanie decyzji

  Istotą działalności gospodarczej jest zaspokojenie ludzkich potrzeba, oczekiwanie|potrzeb przez produkowanie dobór i świadczenie usług. Ludzie organizujący produkcję muszę decydować w jaki sposób wydać pieniądze, w co i jak je zainwestować, aby uzyskać maksymalny dochód z...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.10.2011 Znaków /6 766

  praca w formacie txt

Do góry