Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Teoria Ricardo-Barro

  Charakterystyka

  Teoria stworzona przez Davida Ricardo . Obroniona następnie przez ekonomistę z Harvardu - Roberta Barro. Teoria ta zakłada, że nie ważne czy rząd finansuje swoje wydatki za pomocą długu czy podwyżki podatków, ponieważ zagregowany popyt w gospodarce pozostanie i tak na niezmienionym...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.10.2011 Znaków /2 666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria Ricardo-Barro

  Charakterystyka

  Teoria stworzona przez Davida Ricardo . Obroniona następnie przez ekonomistę z Harvardu - Roberta Barro. Teoria ta zakłada, że nie ważne czy rząd finansuje swoje wydatki za pomocą długu czy podwyżki podatków, ponieważ zagregowany popyt w gospodarce pozostanie i tak na niezmienionym...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.10.2011 Znaków /2 666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gospodarowanie zapasami

  Charakterystyka

  Zapasy powstają w wyniku różnic w intensywności strumieni dostaw i strumieni zużycia lub poprzez odchylenia zużycia faktycznego od planowanego. Obecnie gospodarka zapasami skupia się na maksymalnej redukcji zapasów i optymalizacji przepływów materiałowych. Celem zarządzania zapasami jest...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.10.2011 Znaków /3 297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gospodarowanie zapasami

  Charakterystyka

  Zapasy powstają w wyniku różnic w intensywności strumieni dostaw i strumieni zużycia lub poprzez odchylenia zużycia faktycznego od planowanego. Obecnie gospodarka zapasami skupia się na maksymalnej redukcji zapasów i optymalizacji przepływów materiałowych. Celem zarządzania zapasami jest...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.10.2011 Znaków /3 297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Emitent

  Definicja

  Emitent - podmiot wystawiający papiery wartościowe i ogłaszający ich sprzedaż na własny rachunek i we własnym imieniu lub instytucja dokonująca emisji pieniądza.

  Emitentami mogą być: Skarb Państwa, Bank państwa, przedsiębiorstwo, instytucja finansowa, instytucja samorządowa.

  Rodzaje...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.10.2011 Znaków /3 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Projekt

  Definicja

  Projekt jest złożonym działaniem o charakterze jednorazowym, które jest podejmowane dla osiągnięcia z góry określonych celów. Złożoność wynika z szeregu działań, jakie należy wykonać w określonej kolejności, aby można było osiągnąć cele. Jednorazowość projektu jest jednym z jego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.10.2011 Znaków /3 319

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modele tendencji rozwojowej w planowaniu

  Charakterystyka

  Realizacja funkcji planowanie strategicznego opiera się na analizie zjawisk zachodzących w przedsiębiorstwie i gospodarce. Najważniejszymi metodami stosowanymi w trakcie tych analiz są metody i techniki prognozowania. Model tendencji rozwojowej lub inaczej mówiąc analiza trendu jest...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.10.2011 Znaków /928

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modele tendencji rozwojowej w planowaniu

  Charakterystyka

  Realizacja funkcji planowanie strategicznego opiera się na analizie zjawisk zachodzących w przedsiębiorstwie i gospodarce. Najważniejszymi metodami stosowanymi w trakcie tych analiz są metody i techniki prognozowania. Model tendencji rozwojowej lub inaczej mówiąc analiza trendu jest...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.10.2011 Znaków /928

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modele tendencji rozwojowej w planowaniu

  Charakterystyka

  Realizacja funkcji planowanie strategicznego opiera się na analizie zjawisk zachodzących w przedsiębiorstwie i gospodarce. Najważniejszymi metodami stosowanymi w trakcie tych analiz są metody i techniki prognozowania. Model tendencji rozwojowej lub inaczej mówiąc analiza trendu jest...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.10.2011 Znaków /928

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modele tendencji rozwojowej w planowaniu

  Charakterystyka

  Realizacja funkcji planowanie strategicznego opiera się na analizie zjawisk zachodzących w przedsiębiorstwie i gospodarce. Najważniejszymi metodami stosowanymi w trakcie tych analiz są metody i techniki prognozowania. Model tendencji rozwojowej lub inaczej mówiąc analiza trendu jest...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.10.2011 Znaków /928

  praca w formacie txt

Do góry