Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Koszt alternatywny

  Charakterystyka

  Koszt alternatywny (koszt utraconych możliwości) podjętej decyzji (rozwiązania) to potencjalne możliwości utracone w skutek podjęcia tej decyzji (rozwiązania). Przekładając tę ogólną zasadę na rynek dóbr i usług, powiemy że koszt alternatywny danego dobra to ilość innego dobra, z...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.10.2011 Znaków /2 522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszt alternatywny

  Charakterystyka

  Koszt alternatywny (koszt utraconych możliwości) podjętej decyzji (rozwiązania) to potencjalne możliwości utracone w skutek podjęcia tej decyzji (rozwiązania). Przekładając tę ogólną zasadę na rynek dóbr i usług, powiemy że koszt alternatywny danego dobra to ilość innego dobra, z...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.10.2011 Znaków /2 522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszt alternatywny

  Charakterystyka

  Koszt alternatywny (koszt utraconych możliwości) podjętej decyzji (rozwiązania) to potencjalne możliwości utracone w skutek podjęcia tej decyzji (rozwiązania). Przekładając tę ogólną zasadę na rynek dóbr i usług, powiemy że koszt alternatywny danego dobra to ilość innego dobra, z...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.10.2011 Znaków /2 522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszt a wydatek

  Definicja

  Koszt jest to wyrażone wartościowo niezbędne zużycie zasobów jednostki gospodarczej w celu uzyskania określonego efektu użytecznego. Poruszając się w obrębie terminów charakterystycznych dla rachunkowości możemy za koszt uznać zmniejszenie w okresie sprawozdawczym korzyści o wiarygodnie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.10.2011 Znaków /4 416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszt a wydatek

  Definicja

  Koszt jest to wyrażone wartościowo niezbędne zużycie zasobów jednostki gospodarczej w celu uzyskania określonego efektu użytecznego. Poruszając się w obrębie terminów charakterystycznych dla rachunkowości możemy za koszt uznać zmniejszenie w okresie sprawozdawczym korzyści o wiarygodnie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.10.2011 Znaków /4 416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszt a wydatek

  Definicja

  Koszt jest to wyrażone wartościowo niezbędne zużycie zasobów jednostki gospodarczej w celu uzyskania określonego efektu użytecznego. Poruszając się w obrębie terminów charakterystycznych dla rachunkowości możemy za koszt uznać zmniejszenie w okresie sprawozdawczym korzyści o wiarygodnie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.10.2011 Znaków /4 416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncesja

  Charakterystyka

  Koncesja oznacza upoważnienie do wykonywania jakiejś działalności, głównie gospodarczej, wydawane przez władze administracyjne osobie fizycznej lub prawnej. „Pojęcie koncesji powstało na gruncie doktryny i praktyki orzeczniczej.”

  Podstawa oraz forma prawna koncesji

  Prawne podstawy...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.10.2011 Znaków /3 662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podejmowanie decyzji

  Charakterystyka

  Podejmowanie decyzji stanowi proceduralno-technologiczną cechę procesu zarządzania o wielorakich uwarunkowaniach ekonomicznych i psychosocjologicznych. Podejmowanie decyzji można rozpatrywać w dwóch znaczeniach (J. Targalski 1986, s.194).

  W szerokim znaczeniu jest to złożony proces, na...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.10.2011 Znaków /3 941

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podejmowanie decyzji

  Charakterystyka

  Podejmowanie decyzji stanowi proceduralno-technologiczną cechę procesu zarządzania o wielorakich uwarunkowaniach ekonomicznych i psychosocjologicznych. Podejmowanie decyzji można rozpatrywać w dwóch znaczeniach (J. Targalski 1986, s.194).

  W szerokim znaczeniu jest to złożony proces, na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.10.2011 Znaków /3 941

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Harmonogram projektu

  Harmonogram przedziału przedrealizacyjnego i harmonogram przedziału realizacji przedsięwzięcia opracowuje się stosownie do cyklu projektowo - realizacyjnego.

  Harmonogram przedziału przedrealizacyjnego jest to wykres organizacji i planowania przedsięwzięcia, opracowany w układzie chronologicznym procesów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.10.2011 Znaków /2 301

  praca w formacie txt

Do góry