Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Wstrząs podażowy

  Charakterystyka

  Wstrząs podażowy (szok cenowy) przerzuca gospodarkę na inny poziom ceny. Istota szoku cenowego, czyli nagłej zmiany ogólnego poziomu cen, wiąże się z faktem, iż zmiana jednego, ale za to bardzo istotnego składnika - kosztotwórczego, pociąga za sobą znaczącą zmianę innych komponentów...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.10.2011 Znaków /1 995

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakładowy plan kont

  Charakterystyka

  Zakładowy Plan Kont (ZPK) jest planem kont opracowanym dla konkretnego podmiotu gospodarczego, uwzględniający specyfikę jego działalności, organizacji oraz potrzeb informacyjnych użytkowników.

  Plan kont tworzy usystematyzowany wykaz nazw i symboli numerycznych kont służących w jednostce...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.10.2011 Znaków /4 553

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opcja CALL

  Charakterystyka

  Opcja call ( opcja kupna ) - jest to umowa zawierana pomiędzy dwoma stronami, która daje jej nabywcy prawo zakupu określonych instrumentów bazowych po ustalonej cenie i w określonym terminie bądź w okresie go poprzedzającym.

  Opcja kupna najczęściej wystawiana jest maksymalnie na okres od...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.10.2011 Znaków /485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces opracowania i realizacji budżetu

  Cele procesu

  1.Tworzenie budżetów poszczególnych działów przedsiębiorstwa.

  2.Kontrola wykonania budżetu.

  3.Korekcja powstałych odchyleń.

  Cele ulepszenia procesu tworzenia budżetu

  1. Obniżenie kosztów operacyjnych poszczególnych działów o około 10% do 2010 roku.

  2 Skrócenie czasu tworzenia...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.10.2011 Znaków /12 033

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marketing wewnętrzny

  Charakterystyka

  Marketing wewnętrzny opiera się na założeniu, że w każdej organizacji istnieje wewnętrzny rynek, na którym tradycyjną rolę klientów odgrywają pracownicy. Rynek taki poddawany jest szeroko zakrojonym badaniom, a także oddziaływaniu marketingowemu, służącemu realizacji taktycznych i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.10.2011 Znaków /1 959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółdzielnia

  Charakterystyka

  Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą. Spółdzielnia może prowadzić działalność społeczną i...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.10.2011 Znaków /2 539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gospodarstwo domowe

  Charakterystyka

  Ludzie są uczestnikami procesów gospodarczych takich jak: produkcja, podział, wymiana oraz konsumpcja. Tworzą oni w ten sposób podmioty gospodarcze, między którymi występują różne powiązania.

  Do podstawowych podmiotów gospodarczych należą: przedsiębiorstwa, gospodarstwa...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.10.2011 Znaków /2 940

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fuzja

  Charakterystyka

  Fuzja stanowi dobrowolne połączenie majątku dwóch lub kilku przedsiębiorstw w jeden organizm, które zakładają, że w wyniku połączenia ich sytuacja się polepszy.

  Jest formą współpracy między potencjalnymi konkurentami, dostawcami, producentami i klientami, którzy zdecydowali się...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.10.2011 Znaków /7 759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Usługi on-line

  Charakterystyka

  Usługi on-line (on-line services) są podobne do Internetu, ale działają na trochę innych zasadach. Występują w sieci, pozwalają na podłączanie się do nich użytkowników, którzy mogą złożyć złożyć zamówienie poprzez specjalnie przygotowane do tego celu strony WWW. Niektóre z...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.10.2011 Znaków /3 036

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Usługi on-line

  Charakterystyka

  Usługi on-line (on-line services) są podobne do Internetu, ale działają na trochę innych zasadach. Występują w sieci, pozwalają na podłączanie się do nich użytkowników, którzy mogą złożyć złożyć zamówienie poprzez specjalnie przygotowane do tego celu strony WWW. Niektóre z...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.10.2011 Znaków /3 036

  praca w formacie txt

Do góry