Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Dobro społecznie pożądane

  Charakterystyka

  Dobro społecznie pożądane (ang. merit good) jest to takie dobro, którego konsumpcja, zdaniem społeczeństwa (państwa), jest zbyt niska i nie powinna być uzależniona od poziomu ludności|dochodów ludności (D. Begg 1997, s.108). Innymi słowy powinno być ono dostępne dla wszystkich...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.10.2011 Znaków /2 910

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobro społecznie pożądane

  Charakterystyka

  Dobro społecznie pożądane (ang. merit good) jest to takie dobro, którego konsumpcja, zdaniem społeczeństwa (państwa), jest zbyt niska i nie powinna być uzależniona od poziomu ludności|dochodów ludności (D. Begg 1997, s.108). Innymi słowy powinno być ono dostępne dla wszystkich...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.10.2011 Znaków /2 910

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobro społecznie pożądane

  Charakterystyka

  Dobro społecznie pożądane (ang. merit good) jest to takie dobro, którego konsumpcja, zdaniem społeczeństwa (państwa), jest zbyt niska i nie powinna być uzależniona od poziomu ludności|dochodów ludności (D. Begg 1997, s.108). Innymi słowy powinno być ono dostępne dla wszystkich...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.10.2011 Znaków /2 910

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

  Charakterystyka

  Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze to najstarsze w Polsce stowarzyszenie skupiające turystów i krajoznawców. Powstało z połączenia Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego (1873 r.) i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (1906 r.), których jest prawnym następcą oraz spadkobiercą ich...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.10.2011 Znaków /1 559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rynek usług turystycznych

  Charakterystyka

  W ujęciu przedmiotowym rynek usług turystycznych można określić jako proces, w którym usługobiorcy (nabywcy usług turystycznych) i usługodawcy (wytwórcy usług turystycznych) określają, co chcą kupić i sprzedać, i na jakich warunkach<ref name="ftn1"<supD.R. Kamerschen, R.B. McKenzie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.10.2011 Znaków /11 240

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transakcja SWAP

  Charakterystyka

  Transakcja swap to umowa między dwoma partnerami, określająca zasady wzajemnych płatności, zależne od określonego parametru rynku (np. stopy procentowej, kursu walutowego). Podstawowym typem tej operacji jest umowa, w której jedna ze stron kompensuje drugiej konsekwencje zmian umówionego...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.10.2011 Znaków /3 355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Różnice kursowe

  Charakterystyka

  Księgi rachunkowe należy prowadzić w walucie polskiej (art.9 oraz art.23 ust.3 ustawy o rachunkowości). Transakcje zawierane w walucie obcej powinny być przedstawione w formie zapisu dającego możliwość ustalenia wartości transakcji w walucie obcej jak i polskiej. Wartość transakcji...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.10.2011 Znaków /3 067

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie karne

  Charakterystyka

  Postępowanie karne (ang. criminal proceedings) to zespół norm prawnych określających reguły postępowania organów państwowych w procesie karnym, a także prawa i obowiązki stron oraz innych uczestników postępowania.

  Źródła prawa Konstytucja RP, w której zawarte są takie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.10.2011 Znaków /3 634

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wstrząs podażowy

  Charakterystyka

  Wstrząs podażowy (szok cenowy) przerzuca gospodarkę na inny poziom ceny. Istota szoku cenowego, czyli nagłej zmiany ogólnego poziomu cen, wiąże się z faktem, iż zmiana jednego, ale za to bardzo istotnego składnika - kosztotwórczego, pociąga za sobą znaczącą zmianę innych komponentów...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.10.2011 Znaków /1 995

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wstrząs podażowy

  Charakterystyka

  Wstrząs podażowy (szok cenowy) przerzuca gospodarkę na inny poziom ceny. Istota szoku cenowego, czyli nagłej zmiany ogólnego poziomu cen, wiąże się z faktem, iż zmiana jednego, ale za to bardzo istotnego składnika - kosztotwórczego, pociąga za sobą znaczącą zmianę innych komponentów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.10.2011 Znaków /1 995

  praca w formacie txt

Do góry