Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Zdolność kredytowa

  Charakterystyka

  Zdolność kredytowa - zdolność kredytobiorcy do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w kredytowa|umowie Cywnar, W. Patena 2007, str. 235, Flejterski, B. Świecka 2006, str. 256.

  Bank może żądać przedstawienia przez kredytobiorcę dokumentów i...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.10.2011 Znaków /645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobro prywatne

  Charakterystyka

  Dobro prywatne - to takie dobro, które (konsumowane przez jedną osobę) nie może być jednocześnie konsumowane przez kogoś innego.

  Dobrem prywatnym są lody. Jeśli zjemy porcję lodów, to porcja ta nie może zostać zjedzona przez naszego przyjaciela. Przy danej podaży lodów nasza...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.10.2011 Znaków /2 482

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobro prywatne

  Charakterystyka

  Dobro prywatne - to takie dobro, które (konsumowane przez jedną osobę) nie może być jednocześnie konsumowane przez kogoś innego.

  Dobrem prywatnym są lody. Jeśli zjemy porcję lodów, to porcja ta nie może zostać zjedzona przez naszego przyjaciela. Przy danej podaży lodów nasza...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.10.2011 Znaków /2 482

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobro prywatne

  Charakterystyka

  Dobro prywatne - to takie dobro, które (konsumowane przez jedną osobę) nie może być jednocześnie konsumowane przez kogoś innego.

  Dobrem prywatnym są lody. Jeśli zjemy porcję lodów, to porcja ta nie może zostać zjedzona przez naszego przyjaciela. Przy danej podaży lodów nasza...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.10.2011 Znaków /2 482

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efekt zarażenia

  Charakterystyka

  Efekt zarażenia (efekt zarazy) - sytuacja kiedy kryzys w gospodarce jednego kraju może wywołać zaburzenia, kryzys w gospodarce drugiego kraju.

  Podział efekt monsunowy - opiera się na wspólnym wstrząsie zewnętrznym, np. polityka gospodarcza jakiegoś państwa (lub państw) ma podobny...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.10.2011 Znaków /1 662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efekt zarażenia

  Charakterystyka

  Efekt zarażenia (efekt zarazy) - sytuacja kiedy kryzys w gospodarce jednego kraju może wywołać zaburzenia, kryzys w gospodarce drugiego kraju.

  Podział efekt monsunowy - opiera się na wspólnym wstrząsie zewnętrznym, np. polityka gospodarcza jakiegoś państwa (lub państw) ma podobny...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.10.2011 Znaków /1 662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Style kierowania wg Blake'a i Mouton

  Charakterystyka

  right|thumb|300px|Siatka stylów kierowania Blake'a i Mouton

  Zbudowali siatkę stylów kierowniczych, w której na osiach wyskalowanych od 1 do 9 opisali dwa czynniki: orientację na produkcję oraz orientację na ludzi. Na tej podstawie wyróżnili pięć typowych stylów. W rogach siatki...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.10.2011 Znaków /2 331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  David Ricardo

  David Ricardo

  Jeden z najwybitniejszych klasyków ekonomii, został uznany za kontynuatora Adama Smitha. Jego najznamienitsze dzieło "Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania" uznaje się za szczytowe osiągnięcie szkoły klasycznej. Powodem jej napisania była chęć rozwinięcia teorii podziału produktu...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.10.2011 Znaków /5 611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces gospodarki odpadami

  Cele procesu

  Cele istnienia procesu Gospodarka odpadami:

   1. Zapewnienie równowagi pomiędzy ilością wytwarzanych odpadów i odbieranych poprzez kontrolę, składowanie i przetwarzanie.

   2. Utrzymanie wielkości wytwarzanych odpadów w ustalonych poziomach ich emisji.

   3. Kreowanie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.10.2011 Znaków /11 413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dlaczego ISO nie działa

  Normy serii ISO 9000 są coraz lepiej znane w polskich przedsiębiorstwach. Mimo to wdrażanie systemów jakości w oparciu o nie wciąż sprawia wiele problemów. Kierownictwo przedsiębiorstw często uważa, że wynikają one z niechęci pracowników do nowego systemu. Jednak często kierownictwo firm...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.10.2011 Znaków /14 882

  praca w formacie txt

Do góry