Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Wpływ technologii informatycznych na zarządzanie wiedzą

  Charakterystyka

  W swojej pracy M.Alavi i D.E.Leidner rozważają różne perspektywy terminu wiedza wraz z wymaganiami wobec zarządzania wiedzą i systemu zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie. Wyróżniają oni następujące aspekty rozpatrywania pojęcia wiedza: aspekt danych i informacji, stan umysłu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.10.2011 Znaków /2 624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przechodzenie z wartościowania na płace

  Kodeks pracy pozostawia przedsiębiorstwom swobodę co do kształtowania systemu płac, utrzymuje jednak w mocy zasadę bezpośredniego związku płacy z pracą. Artykuł 18c KP mówi o dyskryminacji płacowej, która ma miejsce również wtedy, gdy pracodawca nie jest w stanie uzasadnić powiązania pomiędzy...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.10.2011 Znaków /4 277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przechodzenie z wartościowania na płace

  Kodeks pracy pozostawia przedsiębiorstwom swobodę co do kształtowania systemu płac, utrzymuje jednak w mocy zasadę bezpośredniego związku płacy z pracą. Artykuł 18c KP mówi o dyskryminacji płacowej, która ma miejsce również wtedy, gdy pracodawca nie jest w stanie uzasadnić powiązania pomiędzy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.10.2011 Znaków /4 277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przechodzenie z wartościowania na płace

  Kodeks pracy pozostawia przedsiębiorstwom swobodę co do kształtowania systemu płac, utrzymuje jednak w mocy zasadę bezpośredniego związku płacy z pracą. Artykuł 18c KP mówi o dyskryminacji płacowej, która ma miejsce również wtedy, gdy pracodawca nie jest w stanie uzasadnić powiązania pomiędzy...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.10.2011 Znaków /4 277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszty uzyskania przychodów

  Charakterystyka

  Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów wyjątkiem kosztów zabronionych, wymienionych w ustawie.

  Warunki kwalifikacji

  Przyjmuje się, że do zakwalifikowania określonego wydatku lub nakładu poniesionego przez podatnika do kategorii kosztów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.10.2011 Znaków /2 683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszty uzyskania przychodów

  Charakterystyka

  Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów wyjątkiem kosztów zabronionych, wymienionych w ustawie.

  Warunki kwalifikacji

  Przyjmuje się, że do zakwalifikowania określonego wydatku lub nakładu poniesionego przez podatnika do kategorii kosztów...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.10.2011 Znaków /2 683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dokumentacja przewozowa

  Charakterystyka

  W prowadzeniu działalności transportowej do zarządzania, sterowania, kontrolowania i zapewnienia odpowiednich informacji, niezbędne są dokumenty przewozowe. Podstawowym podziałem tych dokumentów jest podział na dokumenty dotyczące transportu krajowego i zagranicznego. Ze względu na sposób...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.10.2011 Znaków /4 957

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stanisław Bieńkowski

  Stanisław Bieńkowski (15 lutego 1882- 14 września 1958) to jeden z czołowych przedstawicieli nurtu humanizacyjnego. Ukończył Wydział Mechaniczny Politechniki w Charlottenburgu, gdzie w 1906 roku za swą pracę pt. "Projektowane i organizacja fabryki wiertarek" uzyskał tytuł inżyniera. Zawodową karierę...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.10.2011 Znaków /3 529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wybór rynków docelowych

  Charakterystyka

  Wybór rynków docelowych - w anglojęzycznej terminologii marketingowej wybór rynków docelowych określa się mianem targeting.

  Rozumie się przez to taki wybór rynków docelowych, który przy odpowiednich nakładach marketingowych daje optymalne efekty.Zapewnia to możliwość osiągania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.10.2011 Znaków /6 580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wybór rynków docelowych

  Charakterystyka

  Wybór rynków docelowych - w anglojęzycznej terminologii marketingowej wybór rynków docelowych określa się mianem targeting.

  Rozumie się przez to taki wybór rynków docelowych, który przy odpowiednich nakładach marketingowych daje optymalne efekty.Zapewnia to możliwość osiągania...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.10.2011 Znaków /6 580

  praca w formacie txt

Do góry