Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Inflacja oczekiwana

  Charakterystyka

  We współczesnej gospodarce inflacja ma tendencję do utrzymywania się na poziomie swojej "historycznej" stopy.

  Jeśli przez jakiś czas ceny systematycznie rosną np.: o 6% to ludzie przyzwyczajają się do oczekiwania takiej stopy. Oczekiwana stopa inflacji zostaje wbudowana w różne...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.10.2011 Znaków /2 358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Style kierowania wg Lippita i White'a

  Lippit i White - dwa style

  W podstawowej typologii wyróżnia się dwa style kierowania: autokratyczny (dyrektywny) i demokratyczny (integratywny).

  Styl autokratyczny charakteryzuje centralizacja władzy w rękach kierownika, przewaga decyzji jednoosobowych i poleceń służbowych, brak swobody podwładnych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.10.2011 Znaków /3 990

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przepływy pieniężne

  Charakterystyka

  Pieniężne przepływy, przepływy gotówkowe, forma nadwyżki finansowej przedsiębiorstwa. W zależności od kontekstu może oznaczać szereg różnych rzeczy. Może odnosić się do wpływów z inkasa należności, może również oznaczać płynne środki wygenerowane w ramach rentownej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.10.2011 Znaków /3 472

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategie negocjacyjne

  Charakterystyka

  Najczęściej wyróżnia się strategię typu indywidualistycznego i kooperacyjnego, lub inaczej - strategię rywalizacyjne, dystrybutywne i strategie nastawione na współpracę, integratywne. Rozróżnienia te zaczerpnięte zostały z teorii gier. Wybór określonej strategii zależy między...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.10.2011 Znaków /5 032

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korzystność

  Charakterystyka

  Korzystność jest miarą ocenną polegającą na porównywaniu kosztów i wyniku użytecznego działania. Korzystność wyraża relację między osiągniętym rezultatem, a nakładami, jakie trzeba było w związku z tym ponieść. Jest to więc różnica między wartością rezultatu (tzw. wyniku...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.10.2011 Znaków /1 859

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tachograf

  Charakterystyka Ogólna

  Tachograf [1] urządzenie analogowe lub cyfrowe, które przeznaczone jest do montowania w pojazdach, mające za zadanie rejestrację i zapis:

  ilości kilometrów przebytej drogi przez pojazd szybkości chwilowej pojazdu dokładną datę i godzinę otwarcia obudowy zawierającej wykresówki...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.10.2011 Znaków /2 456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Call center

  Historia i zadania

  Call center zostało wymyślone około 30 lat temu, aby sprawnie udzielać odpowiedzi na pytania klientów. Jednak prawdziwy boom na call center zaczął się w latach 90-tych, gdyż wówczas przygotowano pierwsze profesjonalne aplikacje służące do zarządzania kontaktami z klientami...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.10.2011 Znaków /3 214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Call center

  Historia i zadania

  Call center zostało wymyślone około 30 lat temu, aby sprawnie udzielać odpowiedzi na pytania klientów. Jednak prawdziwy boom na call center zaczął się w latach 90-tych, gdyż wówczas przygotowano pierwsze profesjonalne aplikacje służące do zarządzania kontaktami z klientami...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.10.2011 Znaków /3 214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania przedsiębiorstw

  CCCTB jako próba harmonizacji podatku dochodowego od osób prawnych w krajach członkowskich

  Koncepcja wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania (Common Consolidated Corporate Tax Base - CCCTB) zrodziła się wśród struktur Unii Europejskiej jako pomysł na harmonizację podatku dochodowego od osób...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.10.2011 Znaków /3 940

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania przedsiębiorstw

  CCCTB jako próba harmonizacji podatku dochodowego od osób prawnych w krajach członkowskich

  Koncepcja wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania (Common Consolidated Corporate Tax Base - CCCTB) zrodziła się wśród struktur Unii Europejskiej jako pomysł na harmonizację podatku dochodowego od osób...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.10.2011 Znaków /3 940

  praca w formacie txt

Do góry