Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Umowa ubezpieczenia

  Charakterystyka

  Umowa ubezpieczenia jest regulowana przepisami kodeksu cywilnego. Przez umowę ubezpieczenia zakład ubezpieczeń zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę.

  Świadczenie

  Świadczenie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.10.2011 Znaków /2 057

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowa ubezpieczenia

  Charakterystyka

  Umowa ubezpieczenia jest regulowana przepisami kodeksu cywilnego. Przez umowę ubezpieczenia zakład ubezpieczeń zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę.

  Świadczenie

  Świadczenie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.10.2011 Znaków /2 057

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria preferencji podatkowych

  Charakterystyka

  Teoria preferencji podatkowych jest jedną z głównych teorii dotyczących dywidend|polityki dywidend. Została stworzona przez R.H. Litzenbergera oraz K. Ramaswamy. Teoria ta głosi, że ze względu na różnice w opodatkowaniu inwestorzy wolą, aby spółka zatrzymywała wypracowane przez siebie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.10.2011 Znaków /2 847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  List intencyjny

  List intencyjny

  Opracowany po rozpoznaniu i porównaniu ofert, kiedy dokonano wyboru oferty, którą uznano za spełniającą w najwyższym stopniu wymagania przyszłego zleceniodawcy. Podpisywany przez przyszłe strony współpracy. Odzwierciedla wolę zawarcia umowy przez zleceniodawcę i usługodawcę. List...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.10.2011 Znaków /1 035

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyfikacja pozycji asortymentowych

  Charakterystyka

  Pozycje asortymentowe to pojęcie przedstawiające istniejące klasy podziału produktów od jednostki o najszerszym zasięgu do jednostki podstawowej.

  Klasyfikacja pozycji asortymentowych

  W strukturze asortymentu możemy wyróżnić cztery najbardziej istotne pozycje. Należą do nich:

  1)...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.10.2011 Znaków /1 924

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osiąganie porozumienia

  Charakterystyka

  Na tym etapie mamy do czynienia z rożnymi propozycjami i kontrpropozycjami. Przede wszystkim chodzi o tutaj o to, aby zawrzeć porozumienie. Pytanie tylko, kiedy jest ku temu najlepszy moment. W większości sytuacji należy to zrobić wtedy, kiedy wydaje się, że obie strony są już na to...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.10.2011 Znaków /4 039

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria wiązki celów

  Charakterystyka

  Głównym celem firmy jest najczęściej utrzymanie stanu równowagi i rozwój, ale występują także cele szczegółowe, które dostosowane są do założeń organizacji oraz zewnętrznej sytuacji, w jakiej ona się znajduje, a dotyczącej takich obszarów funkcjonowania jak prawo, rynek, zasoby...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.10.2011 Znaków /2 705

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geneza controllingu

  Charakterystyka

  Pojęcie controllingu|controllingu wywodzi się z języka angielskiego od słowa to control co znaczy kierowanie, sterowanie, prowadzenie. Najogólniej to proces sterowania ukierunkowany na wyniki przedsiębiorstwa, realizowany przez planowanie, sprawozdawczość i kontrolę.

  W Europie controling...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.10.2011 Znaków /3 525

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geneza controllingu

  Charakterystyka

  Pojęcie controllingu|controllingu wywodzi się z języka angielskiego od słowa to control co znaczy kierowanie, sterowanie, prowadzenie. Najogólniej to proces sterowania ukierunkowany na wyniki przedsiębiorstwa, realizowany przez planowanie, sprawozdawczość i kontrolę.

  W Europie controling...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.10.2011 Znaków /3 525

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gary Becker

  Gary Becker

  Zdobywca nagrody Nobla, jeden z pierwszych ekonomistów, który sięgnął do tematów uważanych zwykle za należące stricte do socjologii, takich jak uzależnienia, nałogi, dyskryminacja, rasizm, przemoc, organizacja rodziny. Twórca ekonomicznej teorii przestępstw.

  Życiorys

  Gary Stanley...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.10.2011 Znaków /2 754

  praca w formacie txt

Do góry