Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Rodzaje prognoz

  Charakterystyka

  W literaturze występuje wiele podziałów na rodzaje prognoz, najczęściej spotyka się jednak podziały ze względu na następujące kryteria:

  Ze względu na okres prognozowania

  Okres czyli okres, którego dotyczy prognoza

  krótkoterminowe (od jednego do trzech miesięcy); średnioterminowe...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.11.2011 Znaków /2 311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podatek VAT - należny

  Charakterystyka

  Podatek VAT należny to taki, który jest obliczany w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży. Jest to więc podatek który dotyczy sprzedaży usług lub produktów i "należy się" Urzędowi Skarbowemu od nas. Innymi słowy podatek VAT należny jest to podatek naliczony przez przedsiębiorcę przy...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.11.2011 Znaków /2 093

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podatek VAT - należny

  Charakterystyka

  Podatek VAT należny to taki, który jest obliczany w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży. Jest to więc podatek który dotyczy sprzedaży usług lub produktów i "należy się" Urzędowi Skarbowemu od nas. Innymi słowy podatek VAT należny jest to podatek naliczony przez przedsiębiorcę przy...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.11.2011 Znaków /2 093

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rynek pracy

  Charakterystyka

  Rynek Pracy- Obejmuje całokształt zagadnień związanych z kształtowaniem podazy pracy i popytu na pracę, na Rynku Pracy mają miejsce transakcje kupna pracy, czyli angażowania pracowników oraz transakcje sprzedaży pracy.Popyt reprezentowany jest przez pracodawców oferujących miejsca pracy...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.11.2011 Znaków /3 024

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Harmonogram Adamieckiego

  Charakterystyka

  Harmonogram to wykres planowanego przebiegu czynności, robót, produkcji w ciągu pewnego czasu.

  Harmonogram Adamiecki|Adamieckiego jest graficzną metodą analizy i planowania, a więc ma coś wspólnego wykresem Gantta, który to z kolei jest graficznym sposobem planowania i kontroli.

  Sposób...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.11.2011 Znaków /2 511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda Crawforda

  Charakterystyka

  Podstawą tej metody jest jasne sformułowanie problemu lub pytania, a następnie przekazanie go uczestnikom badania, którzy zapisują swoje odpowiedzi albo komentarze na kartkach. Proces ten powtarzany jest dziesięciokrotnie, przy wykorzystaniu tego samego pytania aby zebrać wszystkie informacje...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.11.2011 Znaków /1 921

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Traktat z Lizbony

  Charakterystyka

  Jest to umowa międzynarodowa zakładająca reformę instytucji UE, podpisana 13 grudnia 2007 roku w Lizbonie.

  Oficjalna nazwa brzmi: Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską.

  Potocznie nazywany traktatem reformującym.

  Traktat...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.11.2011 Znaków /6 123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena cyklu życia

  Charakterystyka

  LCA - Life Cycle Assesment( Ocena Cyklu Życia ) jest techniką, która służy do zbadania aspektów środowiskowych i potencjalnych wpływów w całym okresie życia wyrobu począwszy od pozyskania lub wytworzenia surowca z zasobów naturalnych przez produkcję, użytkowanie, aż do ostatecznej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.11.2011 Znaków /1 742

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reklama w serwisach społecznościowych

  Charakterystyka

  Social Network Advertising jest termin, który jest używany do opisania form reklamy online, która skupia się na social networking. Jedną z głównych korzyści z reklamy na serwisie social networking (Facebook, MySpace, Friendster, bebo, Orkut ... i wiele innych) jest fakt, że reklamodawcy...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.11.2011 Znaków /2 794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reklama w serwisach społecznościowych

  Charakterystyka

  Social Network Advertising jest termin, który jest używany do opisania form reklamy online, która skupia się na social networking. Jedną z głównych korzyści z reklamy na serwisie social networking (Facebook, MySpace, Friendster, bebo, Orkut ... i wiele innych) jest fakt, że reklamodawcy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.11.2011 Znaków /2 794

  praca w formacie txt

Do góry