Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Badanie sprawozdań finansowych

  Charakterystyka

  Sprawozdania finansowe są to różnego rodzaju sprawozdania i raporty sporządzane przez każdą firmę prowadzącą działalność gospodarczą zarówno na użytek wewnętrzny np. do poprawy efektywności zarządzania jak również na potrzeby zewnętrzne chociażby dla różnych grup odbiorców...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.11.2011 Znaków /3 545

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efekt Tanziego

  Charakterystyka

  Efekt Tanziego, którego pełna nazwa brzmi efekt Olivery-Tanziego, odnosi się do sytuacji kiedy następuje znacząca utrata (spadek) realnych przychodów jakie rząd (państwo) otrzymuje w okresie występowania hiperinflacji.

  Zjawisko to występuje wtedy, kiedy rząd nie jest w stanie...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.11.2011 Znaków /2 507

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady tworzenia ogłoszenia reklamowego

  Charakterystyka

  Ogłoszenie reklamowe jest połączeniem tekstu ze sztuką graficzną. Składa się z następujących elementów : ilustracji, nagłówka, treści (body copy) i sloganu.

  Etapy tworzenia

  Pierwszym etapem opracowania ogłoszenia jest jego kompozycja (lay-out). Na jego podstawie powstaje zwięzły...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.11.2011 Znaków /5 235

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Plan

  Charakterystyka

  Plan to dokument który jest projektem przyszłości jakiej pragniemy (wynik planowania), zawierający skuteczne środki do jej realizacji. Podstawową cechą planu jest jego celowość gdyż plan formułowany jest dla zapewnienia sprawnej realizacji postawionego organizacji|celu. Plany powinny...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.11.2011 Znaków /8 993

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obilgacje zamienne

  Charakterystyka

  Obligacje zamienne są specyficznym typem papierów wartościowych, które mogą być emitowane przez spółki. Dają one swoim właścicielom, oprócz prawa do odsetek i zwrotu wartości nominalnej obligacji w terminie zapadalności, również prawo zamiany obligacji na akcje po ściśle i z góry...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.11.2011 Znaków /2 292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eksploracja zasobów sieciowych

  Charakterystyka

  Eksploracja zasobów sieciowych (ang. Web mining) to różnorodne analizy dotyczące zarówno produktów jak i usług i klientów, które można coraz częściej przeprowadzać na podstawie danych zdobytych przy pomocy internetu. Dzieje się tak, albowiem witryny internetowe stanowią doskonałe...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.11.2011 Znaków /1 743

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eksploracja zasobów sieciowych

  Charakterystyka

  Eksploracja zasobów sieciowych (ang. Web mining) to różnorodne analizy dotyczące zarówno produktów jak i usług i klientów, które można coraz częściej przeprowadzać na podstawie danych zdobytych przy pomocy internetu. Dzieje się tak, albowiem witryny internetowe stanowią doskonałe...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.11.2011 Znaków /1 743

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Treaty shopping

  Charakterystyka

  Treaty shopping polega na wykorzystaniu istniejących umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w taki sposób, aby dokonując operacji finansowych poza granicami kraju uzyskać korzyści finansowe w postaci zmniejszenia podatku zagranicznego. Termin ten nie ma polskiego odpowiednika i w dużym...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.11.2011 Znaków /4 070

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Treaty shopping

  Charakterystyka

  Treaty shopping polega na wykorzystaniu istniejących umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w taki sposób, aby dokonując operacji finansowych poza granicami kraju uzyskać korzyści finansowe w postaci zmniejszenia podatku zagranicznego. Termin ten nie ma polskiego odpowiednika i w dużym...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.11.2011 Znaków /4 070

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wdrażanie systemu zarządzania jakością

  Z konsultantem czy bez?

  Sposób przygotowania i wdrożenia systemu zarządzania jakością w dużym stopniu wpływa na jego efektywność, a także na działalność całej organizacji. Błędy popełnione na wczesnych etapach projektowania zwykle zauważalne są dopiero pod koniec wdrożenia, zatem niezbędne jest...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.11.2011 Znaków /13 025

  praca w formacie txt

Do góry