Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Badanie pracy biurowej

  Dorobek nauk o zarządzaniu w sferze pracy administracyjnej to, oprócz koncepcji, również szereg metod i technik opracowanych specjalnie dla potrzeb organizacji biur lub zaadaptowanych z przemysłu. Przegląd wybranych prezentuje tab. 1.

  Tab. 1. Wybór metod służących organizacji pracy administracyjnej

  ...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.11.2011 Znaków /5 989

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kwit depozytowy

  Charakterystyka

  Kwit depozytowy jest papierem wartościowym inkorporującym prawo własności do jednej lub wielu akcji spółki, która podlega zdeponowaniu. Kwity te są emitowane i stanowią przedmiot obrotu na zagranicznych rynkach kapitałowych. (W. Dębski, 2003 s.113)

  Jest to zbywalny dokument...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.11.2011 Znaków /2 464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rynek asekuracyjny

  Definicja

  Rynek asekuracyjny określany jest jako forma zabezpieczenia się przed ryzykiem; ściśle wiąże się on z rynkiem transakcji terminowych, czyli rynkiem dostaw określonych towarów, opartym na zawieranych kontraktach pomiędzy sprzedającymi a kupującymi, w których ustalona jest wielkość...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.11.2011 Znaków /2 568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warunki powstania konfliktu

  Wprowadzenie

  W efektywnych negocjacjach należy brać pod uwagę przyczyny zaistniałych konfliktów. Wymaga to trwałej diagnozy. Niezbędna jest zarówno pełna wiedza dotycząca konkretnego konfliktu, jak i znajomość ogólnych uwarunkowań prowadzących do zajścia tego zjawiska. Negocjacje są bowiem nie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.11.2011 Znaków /5 838

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia dywersyfikacji poziomej

  Charakterystyka

  Dywersyfikacja pozioma polega na rozszerzeniu produkcji o wyroby lub też usługi nie wykraczające poza przemysł, w którym firma działa obecnie. Wprowadza się do produkcji nowe wyroby, które są związane z "know-how", doświadczeniem oraz możliwościami techniczno-ekonomicznymi tego...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.11.2011 Znaków /2 182

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia dywersyfikacji poziomej

  Charakterystyka

  Dywersyfikacja pozioma polega na rozszerzeniu produkcji o wyroby lub też usługi nie wykraczające poza przemysł, w którym firma działa obecnie. Wprowadza się do produkcji nowe wyroby, które są związane z "know-how", doświadczeniem oraz możliwościami techniczno-ekonomicznymi tego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.11.2011 Znaków /2 182

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odwzorowywanie wiedzy

  Charakterystyka

  Jest to klasa narzędzi pozwalających na graficzne przedstawienie zależności pomiędzy różnymi kategoriami wiedzy zapisanych i zgromadzonych w systemie zarządzania wiedzą.

  Metodą znajdującą zastosowanie w tych narzędziach są tzw: mapy wiedzy (ang. knowledge map) lub technika...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.11.2011 Znaków /973

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Turystyka alternatywna

  Wprowadzenie

  Ostatnio pojawia się coraz więcej głosów krytycznych głosów pod kątem turystyki masowej i jej negatywnego oddziaływania na środowisko i społeczności lokalne miejsc turystycznych. Rzeczywistość współczesnej turystyki jest niestety często mroczna: nadużywanie alkoholu, narkotyki...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.11.2011 Znaków /2 669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Megainflacja

  Definicja

  Megainflacja to pojęcie stosowane na określenie stanu pomiędzy inflacją galopującą, a hiperinflacją.

  Geneza

  O inflacji galopującej możemy mówić wtedy kiedy ceny wzrastają według co najmniej dwucyfrowych stóp. W takich warunkach państwo nie jest już w stanie nad inflacją w jakikolwiek...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.11.2011 Znaków /883

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Douglas McGregor

  Charakterystyka

  Douglas McGregor - (1906 - 1964), amerykański psycholog społeczny, najwybitniejszy przedstawiciel nowego toru w teorii oraz praktyce zarządzania, który określono nazwą human relations (czyli stosunki międzyludzkie). Był profesorem zarządzania w Instytucie Technologii w Massachusetts oraz...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.11.2011 Znaków /2 518

  praca w formacie txt

Do góry