Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  KSIĘGI RACHUNKOWE

  Zbiory danych (utrwalone za pomocą zapisów w pamięci komputera lub na nośnikach trwałych) służące do przechowywania informacji o stanach zasobów majątkowych i procesach gospodarczych w określonym porządku. Prawne znaczenie k.r., podobnie jak innych tradycyjnych dokumentów, polega w szczególności na tym...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /4 422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE

  Lokaty krótkoterminowe, inwestycje krótkoterminowe, są nabywane przez inwestorów z zamiarem ich upłynnienia w ciągu roku obrotowego od daty ich pozyskania. Zakładanym finansowym rezultatem takich krótkoterminowych inwestycji są korzyści wynikające z różnicy cen rynkowych tych k.p.w. Mówi się o nich jako o...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZYK WALUTOWY

  Zestaw określonych walut, służący do wyznaczania bieżącego kursu bankowego USD i innych walut wymienialnych w złotych. Do koszyka w Polsce wchodzą dwie waluty: USD i EUR, ze względu na ich ważność, tj. udział w handlu zagranicznym.  

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRAJOWA IZBA BIEGŁYCH REWIDENTÓW

  Samorząd zawodowy biegłych rewidentów, który tworzą biegli rewidenci, czyli osoby uprawnione do badania sprawozdań finansowych. Przynależność do KIBR jest obowiązkowa i następuje po wpisaniu do rejestru biegłych rewidentów. Do zadań KIBR należy:

  1) reprezentowanie członków oraz ochrona ich interesów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 769

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A.

  Spółka założona przez NBP, Związek Banków Polskich i 15 dużych banków, której zadaniem jest wymiana dokumentów rozliczeniowych pomiędzy uczestnikami KIR, ich rejestracja, ustalanie wzajemnych wierzytelności oraz przekazanie wyników rozliczenia do NBP, gdzie dokonywany jest rozrachunek banków. W ramach KIR...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KREACJA PIENIĄDZA

  Tworzenie nowego pieniądza bankowego w drodze udzielania kredytów, czyli tworzenia wkładów na żądanie. Bank nie musi mieć zawsze pokrycia swoich zobowiązań rezerwami utrzymywanymi w gotówce.

  Czynnikami k.p. są:

  1) wskaźnik rezerwy obowiązkowej (rezerwowy) (wzrost wskaźnika rezerwowego zmniejsza...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY ZAPADŁE

  Koszty powstałe w wyniku działań gospodarczych realizowanych w przeszłości i z uwagi na swój deterministyczny charakter nie mogą być zmienione jakąkolwiek decyzją w przyszłości. Z tego względu k.z. zawsze są zaliczane do kategorii kosztów nieistotnych (aczkolwiek - odwracając te relację - koszty...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 034

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY ZŁOŻONE

  Obejmują te wszystkie składniki kosztów, które wyrażając w pieniądzu zużycie czynników procesu pracy w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, dają się równocześnie rozłożyć na prostsze elementy, tzw. koszty proste. W praktyce oznacza to, że k.z. obejmują więcej niż jeden element kosztów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /3 784

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY ZMIENNE

  Wszystkie składniki kosztów powstające w związku z prowadzoną działalnością operacyjną, wyodrębniane ze względu na ich reakcję na zmiany wielkości produkcji lub też innego kryterium wyrażającego skalę działalności jednostki gospodarczej, które są zależne od tych zmian. K.z. ulegają zmianie wraz...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /3 994

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY STANDARDOWE

  Stanowią odmianę kosztów wzorcowych. K.s., będące wzorcem służącym do oceny kosztów rzeczywistych, są ustalane w przekroju poszczególnych pozycji kalkulacyjnych na jednostkę produkowanego wyrobu jako iloczyn norm (standardów) zużycia i stałych cen jednostkowych materiałów, norm zużycia czasu pracy i...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /761

  praca w formacie txt

Do góry