Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Zarządzanie zapasami

  Charakterystyka

  Zarządzanie zapasami to wartość lub ilość surowców, komponentów, dóbr użytkowych, półproduktów i wyrobów gotowych, które są przechowywane lub składowane w celu zużycia w razie zasinienia takiej potrzeba, oczekiwanie|potrzeby (R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.11.2011 Znaków /4 829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie zapasami

  Charakterystyka

  Zarządzanie zapasami to wartość lub ilość surowców, komponentów, dóbr użytkowych, półproduktów i wyrobów gotowych, które są przechowywane lub składowane w celu zużycia w razie zasinienia takiej potrzeba, oczekiwanie|potrzeby (R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.11.2011 Znaków /4 829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rejestracja podatnika VAT

  Zakres obowiązywania podatku VAT

  Zgodnie z obowiązującą ustawą (z dnia 11.03.2004 roku) podatek VAT obejmuje:

  odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów import towarów wewnątrzwspólnotowe (kraje UE) nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.11.2011 Znaków /7 279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rejestracja podatnika VAT

  Zakres obowiązywania podatku VAT

  Zgodnie z obowiązującą ustawą (z dnia 11.03.2004 roku) podatek VAT obejmuje:

  odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów import towarów wewnątrzwspólnotowe (kraje UE) nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.11.2011 Znaków /7 279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Należyta staranność

  Due diligence

  Odpowiednikiem tego określenia w języku polskim może być należyta staranność. Due diligence oznacza badanie zdolności partnerów do zachowania należytej staranności w ramach przewidywanej współpracy. Jest to dwukierunkowy proces, prowadzący w rezultacie do obustronnej akceptacji...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.11.2011 Znaków /697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okno Johari

  Okno Johari to narzędzie służące do zobrazowania oraz podnoszenia stopnia samoświadomości i wzajemnego zrozumienia pomiędzy jednostkami lub grupami. Technikę tę zaproponowali dwaj badacze amerykańscy Joe Luft oraz Harry Ingham jako jeden z efektów badań nad dynamiką grupy prowadzonych w latach...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.11.2011 Znaków /1 918

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okno Johari

  Okno Johari to narzędzie służące do zobrazowania oraz podnoszenia stopnia samoświadomości i wzajemnego zrozumienia pomiędzy jednostkami lub grupami. Technikę tę zaproponowali dwaj badacze amerykańscy Joe Luft oraz Harry Ingham jako jeden z efektów badań nad dynamiką grupy prowadzonych w latach...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.11.2011 Znaków /1 918

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efekty wdrażania informatycznych systemów zarządzania

  Kategorie efektów wdrożenia systemów informatycznych

  Rezultatu działania systemu informacji menedżerskiej, nie zawsze da się przedstawić w kategoriach ekonomicznych, gdyż bardzo często są to korzyści niematerialne, organizacyjne, społeczne, i in.1. J. Kisielnicki i H. Sroka wyróżniają następujące...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.11.2011 Znaków /5 050

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ceteris paribus

  Charakterystyka

  Ceteris paribus- łac. ceteri - wszyscy inni, pozostali, reszta; pariter - równie, w podobny sposób, podobnie, tłumaczyć można jako zwrot oznaczający "wszystko inne takie samo', bądź "pozostałe rzeczy będące równymi' lub też przy pozostałych rzeczach równych. W ekonomii najczęściej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.11.2011 Znaków /2 135

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ceteris paribus

  Charakterystyka

  Ceteris paribus- łac. ceteri - wszyscy inni, pozostali, reszta; pariter - równie, w podobny sposób, podobnie, tłumaczyć można jako zwrot oznaczający "wszystko inne takie samo', bądź "pozostałe rzeczy będące równymi' lub też przy pozostałych rzeczach równych. W ekonomii najczęściej...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.11.2011 Znaków /2 135

  praca w formacie txt

Do góry