Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Kryteria doboru środków przekazu reklamy

  Charakterystyka

  Poszczególne rodzaje mediów posiadają odmienne właściwości. Świadomość tego pozwala wybrać najbardziej właściwe kanały komunikacji.

  Należy odpowiedzieć sobie na trzy pytania:

  Kto jest nabywcą oferowanego produktu Jakie najczęściej wykorzystuje media Za pomocą jakich mediów, w...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.11.2011 Znaków /2 363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źródła informacji

  Przedsiębiorstwo

  Wewnętrzne źródła informacji o podstawowym znaczeniu dla sprawnego zarządzania strategicznego obejmują zagregowaną informację o funkcjonowaniu wszystkich jednostek funkcjonalnych przedsiębiorstwa i podstawowych procesów w nim realizowanych.

  Źródłem tych informacji najczęściej są...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.11.2011 Znaków /9 091

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bank spółdzielczy

  Charakterystyka

  Bank spółdzielczy to bank będący spółdzielnią, do którego zastosowanie mają przepisy ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz przepisy prawa spółdzielczego.

  Spółdzielnia natomiast jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.11.2011 Znaków /3 129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transformacja

  Charakterystyka

  Termin transformacja w przeważającej liczbie wypadków jest używany jako synonim terminu zmiana. W znacznie mniejszej liczbie wypadków był używany jako synonim terminu rozwój, rzadziej jako synonim terminu postęp.

  Jan Szczepański przyjmuje transformację jako jeden z trzech zasadniczych...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.11.2011 Znaków /2 360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marketing mix

  Definicja

  Marketing-mix to inaczej kompozycja marketingowa, jest więc kategorią o współzależnych elementach, które jako zintegrowany system oddziałują na zjawiska rynkowe.

  Wyróżniamy kilka koncepcji marketing-mix: najbardziej popularna to 4P, następnie formuła 4C, marketing mix dla usług 7P, również...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.11.2011 Znaków /5 188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JavaScript

  Charakterystyka

  JavaScript jest jednym z wielu języków programowania zorientowanym obiektowo. Został opracowany przez Netscape Corporation specjalnie do użycia przy tworzeniu stron WWW. Jednak nie może on być używany do tworzenia samodzielnych, w pełni funkcjonalnych aplikacji. Opracowano go w taki sposób...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.11.2011 Znaków /1 923

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza wartości

  Koncepcja analizy wartości

  Analiza wartości została opracowana przez L. D. Milesa, pracownika General Electric, w 1947 roku. Początkowo była to metoda tajna, stosowana dla zamówień wojskowych (F. C. Schworz 1974, s. 34). Wykorzystywana była do racjonalizacji produkcją|produkcji, dopiero w późniejszych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.11.2011 Znaków /15 464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zlecenie produkcyjne

  Charakterystyka

  Zlecenia produkcyjne są oparciem dla systemu automatycznego planowania, zapotrzebowania. Są one tworzone na podstawie zamówień składanych przez klientów. Dla określonego zestawu zlecenia produkcyjnego liczone są zapotrzebowania i generowane dokumenty elektroniczne, np. zlecenia kupna czy...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.11.2011 Znaków /3 095

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zlecenie produkcyjne

  Charakterystyka

  Zlecenia produkcyjne są oparciem dla systemu automatycznego planowania, zapotrzebowania. Są one tworzone na podstawie zamówień składanych przez klientów. Dla określonego zestawu zlecenia produkcyjnego liczone są zapotrzebowania i generowane dokumenty elektroniczne, np. zlecenia kupna czy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.11.2011 Znaków /3 095

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Glass Steagall Act

  Charakterystyka

  Przełomowym zdarzeniem w rozwoju bankowości inwestycyjnej w Stanach Zjednoczonych, a także w rozwoju bankowości w skali światowej, było wprowadzenie w 1933r. ustawy Banking Act, znanej jako Glass-Steagall Act, która zakazała łączenia działalności depozytowo-kredytowej z usługami...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.11.2011 Znaków /4 175

  praca w formacie txt

Do góry