Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  TLS

  Charakterystyka

  TLS (ang. Transport Layer Security) - jest to rozwinięcie internetowego protokołu SSL (ang. Secure Socket Layer) zaprojektowanego przez firmę Netscape. Zadaniem SSL jest zapewnienie poufności oraz integralności danych przesyłanych przez Internet. SSL umożliwia autoryzację serwera oraz...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.11.2011 Znaków /3 563

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rynek

  Definicja

  Z pojęciem rynku spotykamy się stosunkowo wcześnie a mianowicie już podczas procesu transformacji (przechodzenia z gospodarki naturalnej do towarowej), kiedy to po raz pierwszy można było mówić o wymianie jako elemencie szeroko rozumianego procesu gospodarowania.

  Wymiana ta miała początkowo...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.11.2011 Znaków /4 978

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rynek

  Definicja

  Z pojęciem rynku spotykamy się stosunkowo wcześnie a mianowicie już podczas procesu transformacji (przechodzenia z gospodarki naturalnej do towarowej), kiedy to po raz pierwszy można było mówić o wymianie jako elemencie szeroko rozumianego procesu gospodarowania.

  Wymiana ta miała początkowo...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.11.2011 Znaków /4 978

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rynek

  Definicja

  Z pojęciem rynku spotykamy się stosunkowo wcześnie a mianowicie już podczas procesu transformacji (przechodzenia z gospodarki naturalnej do towarowej), kiedy to po raz pierwszy można było mówić o wymianie jako elemencie szeroko rozumianego procesu gospodarowania.

  Wymiana ta miała początkowo...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.11.2011 Znaków /4 978

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja ucząca się

  Charakterystyka

  Zdaniem P. Senge organizacji uczącej się ludzie poszukują wciąż nowych możliwości osiągania pożądanych efektów, tworzą nowe wzorce niestereotypowego myślenia, rozwijają się w pracy zespołowej, stale się uczą. P. Senge jest uznawany za jednego z najważniejszych twórców idei...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.11.2011 Znaków /2 893

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Amerykański certyfikat depozytowy

  Charakterystyka

  Amerykańskie certyfikaty (kwity) depozytowe (ADR) można zdefiniować jako papiery wartościowe podlegające prawu amerykańskiemu, które opiewają na akcje firm nieamerykańskich. Są to specyficzne papiery wartościowe emitowane w USA, które ułatwiają podmiotom gospodarczym emitującym akcje...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.11.2011 Znaków /6 106

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Handel międzygałęziowy

  Charakterystyka

  Handel międzygałęziowy polega na wymianie dóbr, pochodzących z różnych gałęzi przemysłu, pomiędzy krajami, w których wytwarzanie poszczególnych dóbr jest bardziej opłacalne (kraj osiąga przewagę komparatywną [1] w produkcji danego dobra - czyli koszt alternatywny produkcji tego...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.11.2011 Znaków /2 408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Technika wyznaczania trajektorii strategicznej

  Charakterystyka

  Trajektoria strategiczna przedstawia przebieg pozycji przedsiębiorstwa w czasie. Pozycja ta jest wyrażona przez parametry ilościowe i jakościowe w zakresie podstawowych funkcji przedsiębiorstwa z uwzględnieniem wpływu otoczenia zewnętrznego(A. Stabyła 2000 s. 365)

  W przypadku oceny...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.11.2011 Znaków /1 144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adam Smith

  Adam Smith

  Szkocki filozof i ekonomista uważany za ojca klasyczna|ekonomii klasycznej. Jego dzieło "Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów", opublikowane w 1776 roku było pierwszą systematyczną pracą w dziedzinie ekonomii. Teorie Smitha wykłada się w szkołach wyższych i gorąco dyskutuje na...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.11.2011 Znaków /5 298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inflacja krocząca

  Definicja

  Inflacja krocząca - (ciągniona, stąpająca), dotyczy stopnia nasilenia zjawiska inflacji. W przypadku tego typu inflacji możemy o niej mówić że zachodzi gdy wskaźnik wzrostu cen mieści się w granicach od 4 -5 % do 9% rocznie. Tego typu inflacja jest niestabilna i ma tendencję do wymykania się...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.11.2011 Znaków /754

  praca w formacie txt

Do góry