Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Elektroniczny Rynek Skarbowych Papierów Wartościowych

  Charekterystyka

  Elektroniczny Rynek Skarbowych Papierów Wartościowych (ERSPW) - elektroniczna platforma hurtowego obrotu obligacji i bonów skarbowych na regulowanym rynku pozagiełdowym, Centralnej Tabeli Ofert (Obecnie BondSpot). Rynek powstał w kwietniu 2002 roku w ramach organizowanego przez Ministerstwo...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.11.2011 Znaków /2 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błędy w polityce cenowej

  Charakterystyka

  Polityka cenowa to całokształt działań przedsiębiorstwa zmierzających do określenia miejsca i roli ceny oferowanego produktu. Jest nieodłącznie związana z realizowaną przez przedsiębiorstwo strategią marketingową. To najskuteczniejsze narzędzie służące zwiększaniu zysków...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.11.2011 Znaków /4 338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błędy w polityce cenowej

  Charakterystyka

  Polityka cenowa to całokształt działań przedsiębiorstwa zmierzających do określenia miejsca i roli ceny oferowanego produktu. Jest nieodłącznie związana z realizowaną przez przedsiębiorstwo strategią marketingową. To najskuteczniejsze narzędzie służące zwiększaniu zysków...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.11.2011 Znaków /4 338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błędy w polityce cenowej

  Charakterystyka

  Polityka cenowa to całokształt działań przedsiębiorstwa zmierzających do określenia miejsca i roli ceny oferowanego produktu. Jest nieodłącznie związana z realizowaną przez przedsiębiorstwo strategią marketingową. To najskuteczniejsze narzędzie służące zwiększaniu zysków...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.11.2011 Znaków /4 338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółka komandytowo-akcyjna

  Definicja

  Spółka komandytowo-akcyjna jest spółką osobową, mającą na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki odpowiada co najmniej jeden wspólnik bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.11.2011 Znaków /3 589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody kontroli w projekcie

  Charakterystyka

  Osiągane wyniki podczas realizacji projektu powinny być regularnie kontrolowane w celu eliminowania wszelkich odchyleń od zaplanowanych wielkości. W przypadku wystąpienia jakichś nieprawidłowości, które zagroziłyby pomyślnej realizacji projektu dokonywane są korekty. Kontrolowanie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.11.2011 Znaków /1 525

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Depozyt zabezpieczający

  Charakterystyka

  Funkcjonowanie derywatów na rynku finansowym związane jest nierozłącznie z pojęciem dźwigni finansowej, którą osiągnąć można dzięki wnoszeniu depozytu zabezpieczającego.

  Ogromną zaletą instrumentów pochodnych jest fakt, iż inwestor nie potrzebuje posiadać pełnej kwoty równej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.11.2011 Znaków /4 783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPEC

  Charakterystyka

  OPEC - Organisation of Petroleum Exporting Countries (Organizacja Państw Eksportujących Ropę Naftową).

  Jest to organizacja międzyrządowa skupiająca państwa eksportujące ropę naftową. Została powołana do życia w trakcie konferencji odbywającej się w dniach 10 - 14 września 1960 roku...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.11.2011 Znaków /1 838

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPEC

  Charakterystyka

  OPEC - Organisation of Petroleum Exporting Countries (Organizacja Państw Eksportujących Ropę Naftową).

  Jest to organizacja międzyrządowa skupiająca państwa eksportujące ropę naftową. Została powołana do życia w trakcie konferencji odbywającej się w dniach 10 - 14 września 1960 roku...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.11.2011 Znaków /1 838

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marketing mix w zakresie usług non-profit

  Charakterystyka

  Marketing mix w zakresie usług non - profit to zbiór narzędzi marketingowych, które są stosowane przez organizację non-profit w dążeniu do realizacji zamierzonych celów wśród ludzi i społeczności.

  Wyróżnia go przede wszystkim to, że w przypadku organizacji dobroczynnych istnieje dwa...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.11.2011 Znaków /7 219

  praca w formacie txt

Do góry