Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Gospodarka otwarta

  Charakterystyka

  Gospodarka otwarta to nie tylko import towarów z kraju za granicę, ale także otwarcie rynku krajowego na towary z zagranicy. Ponadto w gospodarce otwartej następuje włączenie się w międzynarodowy podział pracy, czyli pełnienie przez zagraniczny funkcji aktywnej i realizowanie funkcji...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.11.2011 Znaków /4 589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Minimalizacja ilości odpadów

  Charakterystyka

  Odpadami w przedsiębiorstwie mogę być pozostałości procesów:

  produkcyjnych - odpady poprodukcyjne, ścieki, dystrybucyjnych - opakowania, towary zniszczone podczas transportu, konsumpcji - zwroty, opakowania zwrotne.

  W zależności od możliwości ponownego wykorzystania pozostałości...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.11.2011 Znaków /3 866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hurtownia danych

  Definicja

  Zgodnie z definicją, hurtownia danych jest to scentralizowana, nietransakcyjna danych, przeznaczona do przechowywania informacji globalnie w skali instytucji w długim horyzoncie czasowym, w wielowymiarowych układach analitycznych i ukierunkowana na wyszukiwanie informacji bezpośrednio przez jej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.11.2011 Znaków /2 918

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System operacyjny

  System operacyjny

  System operacyjny (nadzorczy, nadrzędny, sterujący) jest to zorganizowany zespół programów, które pośredniczą między sprzętem a użytkownikami, dostarczając użytkownikom zestawu środków ułatwiających projektowanie, kodowanie, uruchamianie i eksploatację programów oraz w tym samym...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.11.2011 Znaków /2 324

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typowe błędy kierownictwa

  Występowanie

  Z błędami kierownictwa mamy do czynienia w każdej organizacji. Jedne z nich sa mniej inne bardziej poważne. Błedy te pociągają za sobą negatywne skutki, które mogą sie pojawiać na różnych płaszczyznach organizacji. H. Simon twierdzi że liczba informacji przyjmowanych przez umysł ludzki...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.11.2011 Znaków /11 935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Europejska Wspólnota Gospodarcza

  Charakterystyka

  Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG). Z inicjatywy państw Unii Ekonomicznej Beneluksu przystąpiono do realizacji pomysłu całkowitej unifikacji ekonomicznej. Na podstawnie traktatów rzymskich z 1957 roku utworzono w 1958 roku EWG. Do celów Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej należy:...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.11.2011 Znaków /2 547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dystrybucja masowa

  Charakterystyka

  Dystrybucja masowa - zakłada operowanie jednolitą kompozycja instrumentów marketingowych na całym rynku. Marketing masowy nie opiera się na różnicach dzielących potencjalnych klientów, lecz na ich cechach wspólnych. Marketing masowy jest strategia klasyczną, stosowaną głównie na rynku...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.11.2011 Znaków /3 374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dystrybucja masowa

  Charakterystyka

  Dystrybucja masowa - zakłada operowanie jednolitą kompozycja instrumentów marketingowych na całym rynku. Marketing masowy nie opiera się na różnicach dzielących potencjalnych klientów, lecz na ich cechach wspólnych. Marketing masowy jest strategia klasyczną, stosowaną głównie na rynku...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.11.2011 Znaków /3 374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dystrybucja masowa

  Charakterystyka

  Dystrybucja masowa - zakłada operowanie jednolitą kompozycja instrumentów marketingowych na całym rynku. Marketing masowy nie opiera się na różnicach dzielących potencjalnych klientów, lecz na ich cechach wspólnych. Marketing masowy jest strategia klasyczną, stosowaną głównie na rynku...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.11.2011 Znaków /3 374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kluczowe czynniki jakościowe

  Charakterystyka

  "Zarządzanie Cyklem Projektu" (ang. Project Cycle Management - PCM) jest to zestaw narzędzi planowania i zarządzania projektem. PCM jest zestawem:

  koncepcji cyklu życia projektu, analizy ineteresariuszy, narzędzia planowania - "Macierzy Logicznej", kluczowych czynników jakościowych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.11.2011 Znaków /6 406

  praca w formacie txt

Do góry