Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Umowa outsourcingowa

  Charakterystyka

  Wśród głównych założeń umowy zawieranej w outsourcingu pomiędzy zleceniodawcą a wyspecjalizowaną firmą usługową wyróżnia się obustronne zrozumienie zasad i warunków współpracy oraz wskazanie konsekwencji niedostosowania się stron do przyjętych uzgodnień. Dlatego też...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.11.2011 Znaków /6 134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody kompensowania zaburzeń w produkcji

  Zapasy kompensacyjne tworzone są dla grup o średnim, a szczególnie o małym udziale w wartości produkcji. Będzie to działanie w kierunku minimalizacji kosztów produkcji w toku procesu. Dla pozostałych asortymentów stanowiących jednak tylko około 10% ilości, należy iść w drugim kierunku kompensowania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.11.2011 Znaków /1 414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunek porównawczy rentowności

  Charakterystyka

  Rentowność inwestycji stanowi relacje otrzymanego z niej zysku do zaangażowanego kapitału. W praktyce stosuje się rożne konstrukcje rentowności inwestycji. Jest to związane z rożnym zakresem czasowym, rożnym sposobem pomiaru zysku i zaangażowania kapitału.

  Stopa zwrotu nakładów...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.11.2011 Znaków /1 725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunek porównawczy rentowności

  Charakterystyka

  Rentowność inwestycji stanowi relacje otrzymanego z niej zysku do zaangażowanego kapitału. W praktyce stosuje się rożne konstrukcje rentowności inwestycji. Jest to związane z rożnym zakresem czasowym, rożnym sposobem pomiaru zysku i zaangażowania kapitału.

  Stopa zwrotu nakładów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.11.2011 Znaków /1 725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunek porównawczy rentowności

  Charakterystyka

  Rentowność inwestycji stanowi relacje otrzymanego z niej zysku do zaangażowanego kapitału. W praktyce stosuje się rożne konstrukcje rentowności inwestycji. Jest to związane z rożnym zakresem czasowym, rożnym sposobem pomiaru zysku i zaangażowania kapitału.

  Stopa zwrotu nakładów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.11.2011 Znaków /1 725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Informacja rynkowa

  Definicja

  Rynkowa informacja to wszelka treść, wiadomość przekazywana z rynku bądź na rynek, jest ona zleceniem, opisem, potrzebą lub decyzją uczestników rynku.

  Źródła pochodzenia rynkowej informacji źródła wtórne- pobierane z wcześniejszych, przeszłych zdarzeń lub pomiarów bezpośrednich lub...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.11.2011 Znaków /2 796

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akcja zwykła

  Charakterystyka

  Akcja zwykła (nieuprzywilejowana) jest papierem wartościowym inkorporującym w sobie prawa korporacyjne i udziałowe.

  Papiery te na bazie prawa polskiego emitowane są przez spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne oraz mogą mieć formę akcji na okaziciela lub akcji imiennych. Zgodnie z KSH...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.11.2011 Znaków /2 793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy stanowiska pracy

  Charakterystyka

  Stanowisko pracy jest najmniejszą, niepodzielną komórką organizacyjną przedsiębiorstwa, w której odbywa się proces pracy, wyróżniający się zarówno statystycznym układem elementów, jak i dynamiką pracy ludzkiej, funkcjonowaniem maszyn i urządzeń oraz oddziaływaniem czynników...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.11.2011 Znaków /4 575

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mapa grup strategicznych

  Charakterystyka

  Grupa strategiczna to zbiór przedsiębiorstw danego sektora, które realizują podobną strategię konkurencyjną. Ta podobna strategia może być wyznaczana poprzez kluczowe czynniki sukcesu Zarządzania 2004, s.285. Są to czynniki wspólne dla danej branży (jak np. specjalizacja, marka...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.11.2011 Znaków /2 359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekonomia neoklasyczna

  Charakterystyka

  Ekonomia neoklasyczna to nurt w ekonomii zwany również subiektywno - marginalistycznym, dominujący od lat 70-tych XIX wieku do 30-tych wieku XX. Osiągnięcia tego kierunku to min; rozwinięcie teorii popyty, podaży i konsumenta, stworzenie teorii równowagi rynkowej oraz równowagi między...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.11.2011 Znaków /3 106

  praca w formacie txt

Do góry