Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Koszty jakości a funkcje zarządzania

  Pojęcie zarządzania i jego funkcje

  W literaturze nauki o zarządzaniu możemy spotkać instytucjonalne i funkcjonalne podejście do pojęcia zarządzanie. Pierwsze rozumie zarządzanie instytucjonalnie i ma na myśli grupę osób, której powierzono podejmowania decyzji|podejmowanie decyzji i wydawanie poleceń...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.11.2011 Znaków /5 565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszty jakości a funkcje zarządzania

  Pojęcie zarządzania i jego funkcje

  W literaturze nauki o zarządzaniu możemy spotkać instytucjonalne i funkcjonalne podejście do pojęcia zarządzanie. Pierwsze rozumie zarządzanie instytucjonalnie i ma na myśli grupę osób, której powierzono podejmowania decyzji|podejmowanie decyzji i wydawanie poleceń...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.11.2011 Znaków /5 565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krańcowa skłonność do oszczędzania

  Charakterystyka

  Krańcowa Skłonność do Oszczędzania (KSO) określa ona ile z każdej dodatkowej zarobionej (otrzymanej) jednostki dochodu społeczeństwo jest skłonne przeznaczyć na oszczędności. Wykres funkcji oszczędności obrazuje zamierzona stopa oszczędności przy każdym poziomie dochodu...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.11.2011 Znaków /1 478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krańcowa skłonność do oszczędzania

  Charakterystyka

  Krańcowa Skłonność do Oszczędzania (KSO) określa ona ile z każdej dodatkowej zarobionej (otrzymanej) jednostki dochodu społeczeństwo jest skłonne przeznaczyć na oszczędności. Wykres funkcji oszczędności obrazuje zamierzona stopa oszczędności przy każdym poziomie dochodu...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.11.2011 Znaków /1 478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marka przedsiębiorstwa turystycznego

  Charakterystyka

  Marka produktu jest jednym z istotnych elementów kształtujących działalność podmiotów na współczesnym konkurencyjnym rynku. Element ten traktowany jest jako część marketingowej struktury produktu. Należy jednak najpierw wyjaśnić pojęcie produktu, dla całkowitego zrozumienia istoty...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.11.2011 Znaków /5 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marka przedsiębiorstwa turystycznego

  Charakterystyka

  Marka produktu jest jednym z istotnych elementów kształtujących działalność podmiotów na współczesnym konkurencyjnym rynku. Element ten traktowany jest jako część marketingowej struktury produktu. Należy jednak najpierw wyjaśnić pojęcie produktu, dla całkowitego zrozumienia istoty...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.11.2011 Znaków /5 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kartowanie

  Technika kartowania jest stosowana do rejestracji informacji zbieranych w trakcie diagnozy. Może również być użyta do zapisu rozwiązań projektowanych. Do podstawowych kart przebiegu zaliczyć należy:

  kartę procesu, kartę obiegu dokumentu, kartę przebiegu czynności, kartę przebiegu czynności...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.11.2011 Znaków /3 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka pracy akwizytora

  Charakterystyka

  Praca akwizytora polega na bezpośrednim kontakcie sprzedawcy lub jego przedstawiciela z nabywcą lub jego przedstawicielem, który ma na celu informowanie i przekonywanie do zawarcia umowy kupna-sprzedaży lub umowy o wykonanie usługi.

  Akwizycja jako aktywna metoda zawierana transakcji (kontakt...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.11.2011 Znaków /3 588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka pracy akwizytora

  Charakterystyka

  Praca akwizytora polega na bezpośrednim kontakcie sprzedawcy lub jego przedstawiciela z nabywcą lub jego przedstawicielem, który ma na celu informowanie i przekonywanie do zawarcia umowy kupna-sprzedaży lub umowy o wykonanie usługi.

  Akwizycja jako aktywna metoda zawierana transakcji (kontakt...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.11.2011 Znaków /3 588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Traktat Rzymski

  Charakterystyka

  ''

  Pod ogólnym określeniem Traktaty Rzymskie kryją się w rzeczywistości dwa traktaty podpisane w tym samym czasie i miejscu, tj. 25 marca 1957r. w Rzymie.

  Te traktaty to Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG) i Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.11.2011 Znaków /3 754

  praca w formacie txt

Do góry