Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Metoda XYZ

  Charakterystyka

  Metoda XYZ jest odwrotnością ABC|metody ABC i polega na podziale zapasów na grupy, w których opisywane są struktury użytkownika.

  Grupa X składa się z materiałów, które charakteryzuje regularne zapotrzebowanie( przy założeniu możliwości występowania niewielkich wahań), jak...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.11.2011 Znaków /2 170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konsumpcyjna teoria przedsiębiorstwa

  Charakterystyka

  Konsumpcyjna teoria przedsiębiorstwa - na stałe wprowadzona do literatury przedmiotu przez amerykańskiego ekonomistę Harolda Demsetza zakłada, że przedsiębiorstwo staje się substytutem gospodarstwa domowego.

  Z punktu widzenia konsumpcyjnej teorii przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwem...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.11.2011 Znaków /1 725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategie zakupów

  Charakterystyka

  Przedsiębiorstwa zakupują surowce i materiały o różnym stopniu przetworzenia i technicznej gotowości zastosowania. Różnorodność asortymentu wymusza odpowiednie podejście do procesu planowania i organizacji zakupów.

  Wybrane grupy przedmiotów zakupu:

  surowce i materiały wyjściowe...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.11.2011 Znaków /3 134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryzys finansowy

  Definicja

  Kryzys finansowy - sytuacja w której zachodzą gwałtowne zmiany na rynku finansowym, związane z niedostateczną płynnością, niewypłacalnością rynkowych podmiotów, a także z spadkiem produkcji lub pogłębieniem już występującego spadku.

  Skutkiem tych zmian jest załamanie podstawowej funkcji...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.11.2011 Znaków /2 993

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryzys finansowy

  Definicja

  Kryzys finansowy - sytuacja w której zachodzą gwałtowne zmiany na rynku finansowym, związane z niedostateczną płynnością, niewypłacalnością rynkowych podmiotów, a także z spadkiem produkcji lub pogłębieniem już występującego spadku.

  Skutkiem tych zmian jest załamanie podstawowej funkcji...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.11.2011 Znaków /2 993

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Incoterms

  Ogólna charakterystyka

  Słowo incoterms oznacza zbiór regulacji określających warunki wymiany handlowej między sprzedawcą i odbiorcą (eksporterem i importerem). Pierwsze wydanie formuł incoterms przedstawione zostało w 1936 roku przez Międzynarodową Izbę Handlową z siedzibą w Paryżu (instytucja ta...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.11.2011 Znaków /1 676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Incoterms

  Ogólna charakterystyka

  Słowo incoterms oznacza zbiór regulacji określających warunki wymiany handlowej między sprzedawcą i odbiorcą (eksporterem i importerem). Pierwsze wydanie formuł incoterms przedstawione zostało w 1936 roku przez Międzynarodową Izbę Handlową z siedzibą w Paryżu (instytucja ta...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.11.2011 Znaków /1 676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geneza normalizacji systemów jakości

  Początki normalizacji

  Normalizacja towarzyszy od tysięcy lat rozwojowi cywilizacji. Jej ślady można znaleźć w kodeksach praw czy zasadach budownictwa. Przykładami mogą być Kodeks Hammurabiego oraz Księga Umarłych zawierająca zasady budowania egipskich piramid (T. Wawak 1995, s.16). Około 1200 r. p.n.e...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.11.2011 Znaków /6 214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geneza normalizacji systemów jakości

  Początki normalizacji

  Normalizacja towarzyszy od tysięcy lat rozwojowi cywilizacji. Jej ślady można znaleźć w kodeksach praw czy zasadach budownictwa. Przykładami mogą być Kodeks Hammurabiego oraz Księga Umarłych zawierająca zasady budowania egipskich piramid (T. Wawak 1995, s.16). Około 1200 r. p.n.e...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.11.2011 Znaków /6 214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszty jakości a funkcje zarządzania

  Pojęcie zarządzania i jego funkcje

  W literaturze nauki o zarządzaniu możemy spotkać instytucjonalne i funkcjonalne podejście do pojęcia zarządzanie. Pierwsze rozumie zarządzanie instytucjonalnie i ma na myśli grupę osób, której powierzono podejmowania decyzji|podejmowanie decyzji i wydawanie poleceń...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.11.2011 Znaków /5 565

  praca w formacie txt

Do góry