Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Notowania ciągłe

  Charakterystyka

  Notowania papierów wartościowych na giełdzie odbywają się w systemie:

  - Notowań ciągłych

  - Kursu jednolitego z jednokrotnym bądź dwukrotnym określaniem kursu

  Notowania ciągłe stworzono jako alternatywę dla notowań jednolitego kursu dnia (fixingu). Wynika to z wad tego drugiego -...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.11.2011 Znaków /2 287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metodyka PMI

  Charakterystyka

  Project Management Institute (PMI) zaproponował metodykę zarządzania projektami obejmującą dziewięć kluczowych obszarów:

  Zarządzanie integracją projektu Zarządzenie zakresem projektu Zarządzanie czasem w projekcie Zarządzanie kosztami projektu Zarządzanie jakością w projekcie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.11.2011 Znaków /10 067

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekonomia feministyczna

  Charakterystyka

  Ekonomia feministyczna (ang. feminist economics) jest dyscypliną ekonomii, która wprowadziła pojęcie płci społeczno-kulturowej (ang. gender). Ekonomia feministyczna wywodzi się z neoklasycznej teorii ekonomii, którą zaczęto rozszerzać na obszary badań nad sytuacją kobiet w gospodarce...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.11.2011 Znaków /1 750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LBO

  Charakterystyka

  Leveraged Buy Out to tzw. wykup lewarowany, wykup wspomagany długiem lub wykup przy zastosowaniu dźwigni to rodzaj transakcji finansowanej ze środków zewnętrznych. W praktyce oznacza to, że grupa inwestorów przejmuje firmę wykorzystując w tym celu zadłużenie jako główne źródło...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.11.2011 Znaków /5 926

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Produkt krajowy netto

  Charakterystyka

  Produkt Krajowy Netto (PKN, ang. Net Domestic Product, NDP) jest to Produkt Krajowy Brutto (PKB) pomniejszony o amrotyzację środków trwałych.

  PKN = PKB - amortyzacja

  Przy obliczaniu PKB nie bierze się pod uwagę, faktu zużywania się wyposażenia kapitałowego wykorzystywanego w procesie...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.11.2011 Znaków /2 939

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Motywacja do pracy

  Definicja

  Motywowanie do pracy polega na wytworzeniu pewnego układu sił, które skłonią pracownika do zachowania się w wymagany przez pracodawcę sposób. Jest to więc proces świadomego i celowego oddziaływania na pracowników poprzez dostarczanie środków i możliwości spełnienia ich oczekiwań w taki...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.11.2011 Znaków /6 409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzywa popytu inwestycyjnego

  Charakterystyka

  Krzywa Popytu Inwestycyjnego obrazuje zależność miedzy planowanymi przez przedsiębiorstwa inwestycjami, a poziomem stopy procentowej. Przedsiębiorstwo musi zawsze odpowiedzieć sobie na pytanie, czy inwestycja przyniesie dostatecznie wysokie zyski, aby można było spłacić, wraz z odsetkami...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.11.2011 Znaków /1 716

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transakcja kompensacyjna

  Istota transakcji kompensacyjnej

  Transakcje kompensacyjne są to bezdewizowe wzajemne wymiany towarów lub usług między dwoma stronami transakcji. Od transakcji barterowych różnią się tym, że z punktu widzenia płatności istnieje możliwość niepełnego pokrycia towarem wartości dostawy przez obie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.11.2011 Znaków /2 978

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wykres Clarka

  Charakterystyka metody

  <p style"margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"<font color"#000000"<font face"Palatino, serif"<font size"3"Wykres Clarkaa pozwala na ujęcie na jednym schemacie wszystkich stanowisk pracy uczestniczących w procedurze, towarzyszących mu dokumentów i czynności wykonywanych przez...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.11.2011 Znaków /5 134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wywiadownia gospodarcza

  Ogólna charakterystyka

  Wywiadownia gospodarcza - instytucja zajmująca się gromadzeniem oraz weryfikacją wiarygodności kredytowej firm. Wywiadownia sporządza i odpłatnie udostępnia raporty oraz informacje finansowe o firmach. Źródłem informacji dla wywiadowni są własne bazy danych, Monitor Polski B...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.11.2011 Znaków /2 084

  praca w formacie txt

Do góry