Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Wartościowanie kapitału intelektualnego

  Charakterystyka

  Jest to pewna grupa narzędzi pozwalająca na księgowe ujęcie i pomiar wielkości posiadanych zasobów kapitału intelektualnego.

  W szczególności są one wykorzystywane podczas procesu wyceny wartości rynkowej przedsiębiorstwa w przypadku różnego rodzaju fuzji i przejęć.

  W zakresie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.11.2011 Znaków /877

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podwykonawcy

  Cele wynajmu podwykonawców

  Podwykonawcy, poprzez swoją pracę pomagają przede wszystkim osiągnąć przedsiębiorstwom sprostanie celom strategicznym, poprzez odciążenie ich od problemów operacyjnych. W związku z tym zwiększa się strategiczna swoboda działalności przedsiębiorstwa macierzystego. Dzięki...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.11.2011 Znaków /3 298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy sprawnego negocjatora

  Charakterystyka

  Jak się wydaje, do najczęściej wymienianych ogólnych cech osobowości, których posiadanie w największym stopniu warunkuje efektywność negocjacji należą następujące charakterystyki (powiązane w kilka grup):

  pozytywne nastawienie, takt, wyczucie i empatia; siła charakteru...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.11.2011 Znaków /5 169

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia Luk Wiedzy

  Charakterystyka

  <bKoncepcja luk wiedzy</b - pomaga w ustaleniu strategi zarządzania wiedzą dla organizacji. Ogólnie mówiąc, strategia polega na identyfikowaniu luk wiedzy, luk strategicznych i luk relacji jakie da się wyszczególnić w przedsiębiorstwie a następnie ustalaniem dla każdej z nich Strategi...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.11.2011 Znaków /4 484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agencja reklamowa

  Charakterystyka

  Jest to taka jednostka organizacyjna, którą charakteryzuje niezależność, a w jej skład wchodzą ludzie biznesu i personel kreatywny. Przygotowują, opracowują i umieszczają oni reklamę w środkach przekazu. Działają na zlecenie sprzedających, którzy poszukują potencjalnych klientów na...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.11.2011 Znaków /3 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oszczędności

  Charakterystyka

  Oszczędności to część bieżącego dochodu (a więc także produkcji), którą domowe|gospodarstwa domowe odkładają na przyszłą konsumpcję (Begg, 1999, s.553). Inaczej rzecz biorąc, oszczędności równają się dochodowi pomniejszonemu o konsumpcję (Samuelson, Nordhaus, 1997...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.11.2011 Znaków /1 481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UML

  Charakterystyka

  UML (ang. Unified Modeling Language czyli Ujednolicony Język Modelowania) to graficzny język do obrazowania, specyfikowania, tworzenia i dokumentowania elementów informatyczny|systemów informatycznych. Umożliwia standaryzację sposobu opracowywania przekrojów systemu, obejmujących obiekty...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.11.2011 Znaków /5 680

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inwestycyjna teoria przedsiębiorstwa

  Charakterystyka

  Teoria inwestycyjna przedsiębiorstwa - nazywana najbardziej fundamentalistyczną teorią A.Chandlera,który był zwolennikiem decentralizacji zarządzania oraz planistycznej i koordynacyjnej funkcji kierownictwa, zakłada, że przedsiębiorstwo to organizacja i instytucja, które są niepodzielne...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.11.2011 Znaków /1 984

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dług publiczny

  Charakterystyka

  Długiem publicznym (inaczej zwany narodowym) nazywamy całkowite zadłużenie państwa. Wzrasta, gdy "w sektorze publicznym występuje deficyt, w związku z czym trzeba zaciągnąć nowe pożyczki, aby pokryć nadwyżkę wydatków nad dochodami." (Begg D., 1998, s.84)

  Można spotkać się inną...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.11.2011 Znaków /2 045

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Orientacje przedsiębiorstw w marketingu

  Charakterystyka

  Rozwój marketingu związany był ze zmianami jakie towarzyszyły działalności przedsiębiorstw i ich ewolucji w przemianach gospodarki rynkowej. Zachowania przedsiębiorców podyktowane były pojawiającymi się czynnikami, które powodowały przyjęcie przez przedsiębiorstwa nowych orientacji...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.11.2011 Znaków /3 692

  praca w formacie txt

Do góry