Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Strukturalizm

  Charakterystyka

  "Jest ukształtowaną w XX wieku metodą badawczą przewartościowującą myślenie przyczynowo- skutkowe na korzyść ujmowania zjawisk, jako elementów pewnych całości w ich równoczesności i wzajemnym sprzężeniu. Pojęcie funkcji wypiera kategorię genezy."[1] Przedmioty badane przez...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.12.2011 Znaków /3 383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inflacja bazowa

  Inflacja bazowa

  Inflacja bazowa to inflacja CPI, po uprzednim skorygowaniu koszyka konsumpcyjnego o odpowiednie jego składowe o przypuszczalnie dużej chwiejności cen, będącej efektem wystąpienia różnorakich czynników przejściowych. Można wyliczać bardzo dużo miar inflacji bazowej, z której każda...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.12.2011 Znaków /2 830

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kanał dystrybucji

  Charakterystyka

  Dystrybucja jest procesem obsługi rynku obejmującym wszelkie decyzje i czynności związane z zapewnieniem łączności producenta z finalnymi nabywcami. Pośrednicy marketingowi tworzą kanał marketingowy, zwany również kanałem handlowym lub kanałem dystrybucji. Dystrybucja zapewnia...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.12.2011 Znaków /5 533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kanał dystrybucji

  Charakterystyka

  Dystrybucja jest procesem obsługi rynku obejmującym wszelkie decyzje i czynności związane z zapewnieniem łączności producenta z finalnymi nabywcami. Pośrednicy marketingowi tworzą kanał marketingowy, zwany również kanałem handlowym lub kanałem dystrybucji. Dystrybucja zapewnia...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.12.2011 Znaków /5 533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kanał dystrybucji

  Charakterystyka

  Dystrybucja jest procesem obsługi rynku obejmującym wszelkie decyzje i czynności związane z zapewnieniem łączności producenta z finalnymi nabywcami. Pośrednicy marketingowi tworzą kanał marketingowy, zwany również kanałem handlowym lub kanałem dystrybucji. Dystrybucja zapewnia...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.12.2011 Znaków /5 533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki wpływające na rozwój wymiany międzynarodowej

  Charakterystyka

  Rozwój wymiany międzynarodowej i zmiana jej charakteru następuje pod wpływem wielu czynników. Jedne z nich zyskują na znaczeniu, a inne stają się coraz mniej istotne. Czynniki te w innym zakresie oddziałują na poszczególnych uczestników wymiany globalnej.

  Czynniki wpływające na...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.12.2011 Znaków /3 529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki wpływające na rozwój wymiany międzynarodowej

  Charakterystyka

  Rozwój wymiany międzynarodowej i zmiana jej charakteru następuje pod wpływem wielu czynników. Jedne z nich zyskują na znaczeniu, a inne stają się coraz mniej istotne. Czynniki te w innym zakresie oddziałują na poszczególnych uczestników wymiany globalnej.

  Czynniki wpływające na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.12.2011 Znaków /3 529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Identyfikacja podatnika - numer NIP

  Charakterystyka

  NIP jest pomocny w komunikacji pomiędzy podatnikiem a administracją podatkową. Podmioty objęte obowiązkiem posiadania NIP-u:

  Osoby fizyczne Osoby prawne Jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej i inne podmioty, które wg odpowiednich ustaw są podatnikami, podmioty będące...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.12.2011 Znaków /2 612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Identyfikacja podatnika - numer NIP

  Charakterystyka

  NIP jest pomocny w komunikacji pomiędzy podatnikiem a administracją podatkową. Podmioty objęte obowiązkiem posiadania NIP-u:

  Osoby fizyczne Osoby prawne Jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej i inne podmioty, które wg odpowiednich ustaw są podatnikami, podmioty będące...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.12.2011 Znaków /2 612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kredyt wekslowy

  Charakterystyka

  Kredyt wekslowy - występuje wówczas, gdy przedsiębiorstwo sprzedaje bankowi weksle dłużnika przed terminem płatności. Bank przekazuje na rachunek firmy sumę przyjętego weksla pomniejszoną o dyskonto. stanowią główne źródło finansowania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.12.2011 Znaków /3 234

  praca w formacie txt

Do góry