Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  System wczesnego ostrzegania P.J. Fitz Patricka

  Charakter badań

  P.J. Fitz Patrick jest autorem pierwszego skutecznego badania sprawozdawczości finansowej w zakresie wypłacalności przedsiębiorstw z zastosowaniem metod statystycznych (Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem Tom 2, pod red. Lecha Bednarskiego, Tadeusza Waśniewskiego, Fundacja...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.12.2011 Znaków /2 847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System wczesnego ostrzegania P.J. Fitz Patricka

  Charakter badań

  P.J. Fitz Patrick jest autorem pierwszego skutecznego badania sprawozdawczości finansowej w zakresie wypłacalności przedsiębiorstw z zastosowaniem metod statystycznych (Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem Tom 2, pod red. Lecha Bednarskiego, Tadeusza Waśniewskiego, Fundacja...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.12.2011 Znaków /2 847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Idea zrównoważonego rozwoju

  Charakterystyka

  Idea zrównoważonego rozwoju pojawia się jako próba udzielenia odpowiedzi na zespół zagrożeń, które w latach sześćdziesiątych XX wieku postrzegano w przewidywanym, wysokim wzroście demograficznym, szybkim zużywaniu zasobów naturalnych, narastającym zanieczyszczeniu środowiska...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.12.2011 Znaków /3 202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozliczanie produkcji

  Charakterystyka

  Rozliczenia międzypodmiotowe są jednym z etapów rachunku kosztów, którego celem jest ujęcie pełnego kosztu wytworzenia (produkcji) lub pełnego kosztu działalności danego podmiotu (wyodrębnionego i działalności, jednostki organizacyjnej, funkcji sprawowanej w jednostce). Podmioty w...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.12.2011 Znaków /4 761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocenianie pracowników

  Cele oceniania

  Ocenianie pracowników jest procesem, w którym dokonywane jest wartościowanie cech osobowych, postaw, zachowań oraz poziomu wykonania zleconych zadań. Ocenianie jest prowadzone cyklicznie, ma zatem charakter procesu długotrwałego. (nie myl oceniania z wartościowaniem pracy). Ocenianie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.12.2011 Znaków /8 894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka społeczna

  Charakterystyka

  Polityka społeczna - celowa działalność państwa, podmiotów samorządowych, zawodowy|związków zawodowych i innych organizacji, zmierzająca do poprawy ogólnych warunków pracy i bytu szerokich warstw ludności, a także stosunków społeczno - kulturowych, które prowadzą do optymalnego...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.12.2011 Znaków /4 795

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie potrzeb informacyjnych

  Charakterystyka

  Badanie potrzeb informacyjnych, można zdefiniować jako proces identyfikacji i grupowania potrzeb informacyjnych kierownictwa w jednorodne zbiory, stosując różnorodne kryteria grupowania, np.: powtarzalność, stałość odbiorców, forma i postać prezentacji formularzy i raportów, źródło...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.12.2011 Znaków /3 672

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje dywidend

  Charakterystyka Dywidendy zwykłe - wypłaty gotówkowe czynione bezpośrednio na rzecz akcjonariuszy i stanowiące część zwykłej działalności gospodarczej. Można je podzielić na:

  ::::* Dywidendy regularne - wypłacane co pewien czas, raz w roku, co pół roku, co kwartał. Większość przedsiębiorstw...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.12.2011 Znaków /3 959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ostrzeżenie ustne

  Charakterystyka

  Ostrzeżenie ustne jest pierwszą z faz procedury dyscyplinowania pracowników. Polega ono na luźnej, ustnej rozmowie z pracownikiem, rozmowie dyscyplinującej bądź tez uwagi w obecności współpracowników.

  Kolejnymi krokami w procedurze dyscyplinarnej w kolejności są:

  pisemne sposoby...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.12.2011 Znaków /1 332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dźwignia operacyjna

  Charakterystyka

  Dźwignia operacyjna (operating leverage) jest dźwignią, którą uzyskuje firma za pomocą obrotów. Dotyczy ona struktury aktywów i ich wykorzystania przez dane przedsiębiorstwo w tworzeniu wartości firmy. Wzrost wykorzystania zdolności produkcyjnych, którymi dane przedsiębiorstwo...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.12.2011 Znaków /3 728

  praca w formacie txt

Do góry