Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Model grawitacji detalu Reilly'ego

  Charakterystyka

  Model grawitacji detalu Reilly'ego (metoda wpływów lokalnych) jest jedną z najbardziej znanych metod badania zasięgu handlowego rynków regionalnych. Model oparty jest na prawie grawitacji handlu detalicznego Reilly'ego, które brzmi: "dwa ośrodki A i B przyciągają zakupy mniejszej...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.12.2011 Znaków /2 887

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza bilansu w układzie pionowym

  Charakterystyka

  Uzupełnieniem bilansu w układzie poziomym|analizy poziomej jest analiza pionowa - czyli oddzielne badanie struktury aktywów i pasywów. Czytanie sprawozdań finansowych w układzie pionowym polega na ustaleniu i analizowaniu struktury aktywów i pasywów wykazanych w bilansie analitycznym, a...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.12.2011 Znaków /2 055

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekonomia

  Charakterystyka

  Ekonomia (ang. Economics) - nauka społeczna o gospodarowaniu w warunkach ograniczoności zasobów, dziedzina wiedzy zajmująca się analizą procesów gospodarczych.

  Geneza

  Określenia ekonomia po raz pierwszy użył na przełomie V i VI wieku p.n.e. historyk i myśliciel - Ksenofont. Twierdził...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.12.2011 Znaków /3 924

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Numer REGON

  Charakterystyka

  Numer statystyczny REGON-numer identyfikacyjny krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej. Stanowi on wielocyfrowy i wieloczłonowy symbol cyfrowy umieszczany w rejestrze prowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny w celu ewidencji funkcjonujących podmiotów gospodarczych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.12.2011 Znaków /4 451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CDO

  Charakterystyka

  CDO - (Collateralised Debt Obligations) instrumenty sekurytyzacji oparte na długu. Instrumenty CDO zabezpiecza się portfelem aktywów, do którego należą m.in. kredyty korporacyjne lub ustrukturyzowane zobowiązania finansowe. Połączone w portfel (podobnie jak w przypadku instrumentów MBO)...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.12.2011 Znaków /1 266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady organizacji magazynu

  Charakterystyka

  Magazyn jest nieodłącznym atrybutem procesu logistycznego. Podczas tworzenia

  zasad organizacji magazynu, należy zwrócić szczególną uwagę na rolę jaką odgrywa

  magazyn w procesie logistycznym , tak aby zasady organizacji magazynu prowadziły do

  optymalnej koordynacji wszystkich funkcji...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.12.2011 Znaków /2 723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czas pracy

  Definicja

  CZAS PRACY - jest zasadniczą częścią czasu ekonomicznego. Obejmuje on tę część czynności wykonywanych przez człowieka, która występuje zwłaszcza w procesie produkcji i usług. Każda praca lub jakakolwiek inna działalność ludzka wiąże się z przemianami oraz upływem czasu fizycznego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.12.2011 Znaków /9 374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czas pracy

  Definicja

  CZAS PRACY - jest zasadniczą częścią czasu ekonomicznego. Obejmuje on tę część czynności wykonywanych przez człowieka, która występuje zwłaszcza w procesie produkcji i usług. Każda praca lub jakakolwiek inna działalność ludzka wiąże się z przemianami oraz upływem czasu fizycznego...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.12.2011 Znaków /9 374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pożyczkodawca ostatniej instancji

  Charakterystyka

  Najstarsza i podstawowa rola banku centralnego. Polega ona na poprawie płynności konkretnego banku lub całego sektora bankowego w sytuacji, gdy występują czynniki powodujące zagrożenie utraty zdolności do wywiązywania się z bieżących zobowiązań.

  Ryzyko związane z utratą płynności...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.12.2011 Znaków /2 724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pożyczkodawca ostatniej instancji

  Charakterystyka

  Najstarsza i podstawowa rola banku centralnego. Polega ona na poprawie płynności konkretnego banku lub całego sektora bankowego w sytuacji, gdy występują czynniki powodujące zagrożenie utraty zdolności do wywiązywania się z bieżących zobowiązań.

  Ryzyko związane z utratą płynności...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.12.2011 Znaków /2 724

  praca w formacie txt

Do góry