Ekonomiczne /10 520 prac/

  • Ocena brak

    Nowoczesne koncepcje zarządzania

    Wprowadzenie

    W praktyce zarządzania spotkać można szereg oryginalnych koncepcji zarządzania. Prezentują je zarówno prezesi firm, jak i kierownicy niższego szczebla. Celem tego artykułu jest prezentacja napotkanych przez nas w naszej praktyce konsultingowej koncepcji. To, że artykuł ten znajduje się w...

    Ocena / Przedmiot / Ekonomia

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.12.2011 Znaków /1 351

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Dług

    Charakterystyka

    Dług – termin odnosi się do więcej niż jednego rozwinięcia. Dług będzie formułowany w stosunku do:

    prawa ekonomii pojęcia długu publicznego

    Według kodeksu Prawa Cywilnego, długiem będziemy określali taką sytuacje praną, w której świadczenie (obowiązek), wynikający ze...

    Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.12.2011 Znaków /1 469

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Dług

    Charakterystyka

    Dług – termin odnosi się do więcej niż jednego rozwinięcia. Dług będzie formułowany w stosunku do:

    prawa ekonomii pojęcia długu publicznego

    Według kodeksu Prawa Cywilnego, długiem będziemy określali taką sytuacje praną, w której świadczenie (obowiązek), wynikający ze...

    Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.12.2011 Znaków /1 469

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Dług

    Charakterystyka

    Dług – termin odnosi się do więcej niż jednego rozwinięcia. Dług będzie formułowany w stosunku do:

    prawa ekonomii pojęcia długu publicznego

    Według kodeksu Prawa Cywilnego, długiem będziemy określali taką sytuacje praną, w której świadczenie (obowiązek), wynikający ze...

    Ocena / Przedmiot / Ekonomia

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.12.2011 Znaków /1 469

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Zarządzanie przez informacje i komunikację

    Charakterystyka

    Zmiany zachodzące w otoczeniu przedsiębiorstwa, są impulsem wprowadzania wszechstronnych modyfikacji zasad jego funkcjonowania. Istotnym elementem tego procesu jest wprowadzanie nowych metod i technik zarządzania mające na celu podniesienie efektywności funkcjonowania firmy, poprzez zmiany w...

    Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.12.2011 Znaków /1 637

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Funkcje turystyki

    Charakterystyka

    Turystyka jako wielowymiarowe i dynamiczne zjawisko współczesnej kultury bytowania społeczeństw, znajduje odzwierciedlenie w różnych sferach życia: społecznej, psychologicznej, kulturowej, przestrzennej i ekonomicznej. Dzięki temu spełnia ona określone funkcje, pojmowane jako skutki jej...

    Ocena / Przedmiot / Ekonomia

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.12.2011 Znaków /4 773

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Koło strategii

    Charakterystyka

    Narzędzie które wspomaga opracowanie strategii przedsiębiorstwa, uwzględnia problem określania granic tej jednostki, a także umożliwia równoczesne ujęcie każdego spośród wyróżnionych typów granic. Należy zwrócić uwagę, że z punktu widzenia współpracy w łańcuchu dostaw...

    Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.12.2011 Znaków /4 272

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Umowa zlecenie

    Definicja

    Umowa zlecenia jest to czynność prawna, która znajduje swoje umocowanie w kodeksie cywilnym. Jest ona zbliżona do o pracę|umowy o pracę, jednak ze względu na swój cywilnoprawny charakter nie należy jej mylić z umową o pracę rozumianą w ujęciu kodeksu pracy. Istotą umowy zlecenia jest...

    Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.12.2011 Znaków /5 115

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Dzierżawa

    Pojęcie umowy dzierżawy

    Umowa dzierżawy jest umową nazwaną. "Funkcją dzierżawy jest uregulowanie korzystania

    z cudzej rzeczy przynoszącej pożytki". Zgodnie z art. 693 par. 1 KC, przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez...

    Ocena / Przedmiot / Ekonomia

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.12.2011 Znaków /2 294

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    IPMA

    International Project Management Association

    IPMA (International Project Management Association) to organizacja non-profit, zarejestrowana w Szwajcarii z sekretariatem i centralą operacyjną w Wielkiej Brytanii. Celem organizacji IPMA było stworzenie międzynarodowego standardu, dlatego też przykładała ona...

    Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.12.2011 Znaków /6 958

    praca w formacie txt

Do góry