Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Przychód krańcowy

  Charakterystyka

  Przychód krańcowy - inaczej utarg krańcowy (ang. marginal revenue, MR) jest to wzrost utargu całkowitego wywołany zwiększeniem produkcji o jednostkę.

  <mathU_{k}={\Delta U_{c} \over \Delta p}</math

  <mathU_{k}</math = utarg krańcowy

  <math\Delta U_{k}</math = zmiana utargu...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.12.2011 Znaków /2 224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Popyt turystyczny

  Charakterystyka

  Popyt turystyczny jest to suma towarów, dóbr i usług turystycznych, które turyści są skłonni nabyć przy określonym poziomie cen. Specyficzną cechą popytu turystycznego jest to, ze kupowanie dóbr turystycznych oznacza nabycie prawa do korzystania z takich dóbr jak słońce, czy czyste...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.12.2011 Znaków /11 573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Popyt turystyczny

  Charakterystyka

  Popyt turystyczny jest to suma towarów, dóbr i usług turystycznych, które turyści są skłonni nabyć przy określonym poziomie cen. Specyficzną cechą popytu turystycznego jest to, ze kupowanie dóbr turystycznych oznacza nabycie prawa do korzystania z takich dóbr jak słońce, czy czyste...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.12.2011 Znaków /11 573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Popyt turystyczny

  Charakterystyka

  Popyt turystyczny jest to suma towarów, dóbr i usług turystycznych, które turyści są skłonni nabyć przy określonym poziomie cen. Specyficzną cechą popytu turystycznego jest to, ze kupowanie dóbr turystycznych oznacza nabycie prawa do korzystania z takich dóbr jak słońce, czy czyste...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.12.2011 Znaków /11 573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dystrybucja detaliczna

  Charakterystyka

  Dystrybucja detaliczna - działalność związana ze sprzedażą, za pośrednictwem której towary i usługi trafiają do finalnych odbiorców. Detaliści, czyli pośrednicy w kanale dystrybucji dostarczają produkty konsumentom na ich użytek osobisty, przekazują także bardzo dużą ilość...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.12.2011 Znaków /4 298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dystrybucja detaliczna

  Charakterystyka

  Dystrybucja detaliczna - działalność związana ze sprzedażą, za pośrednictwem której towary i usługi trafiają do finalnych odbiorców. Detaliści, czyli pośrednicy w kanale dystrybucji dostarczają produkty konsumentom na ich użytek osobisty, przekazują także bardzo dużą ilość...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.12.2011 Znaków /4 298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dystrybucja detaliczna

  Charakterystyka

  Dystrybucja detaliczna - działalność związana ze sprzedażą, za pośrednictwem której towary i usługi trafiają do finalnych odbiorców. Detaliści, czyli pośrednicy w kanale dystrybucji dostarczają produkty konsumentom na ich użytek osobisty, przekazują także bardzo dużą ilość...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.12.2011 Znaków /4 298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie naukowe

  Charakterystyka

  Zarządzanie naukowe to podejście do zarządzania, koncentrujące się na polepszeniu działania poszczególnych pracowników, które ma na celu zwiększenie efektywności i wydajności pracy. Podstawą metody naukowej jest obserwacja, eksperyment i doświadczenie. Naukowe zarządzanie zrodziło...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.12.2011 Znaków /5 402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model 360 stopni

  Definicja

  Model 360 stopni jest to nowoczesna technika oceniania pracowników, która charakteryzuje się tym, iż pracowników|oceniany pracownik lub zespół osób otrzymuje informację zwrotną na temat swojej pracy. Informacje te są zbierane na podstawie opinii wyrażonych przez określone grupy respondentów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.12.2011 Znaków /3 893

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Systemy EDI

  EDI (ang. Electronic Data Interchange). W oparciu o zasady działania poczty elektronicznej opracowana została technika wymiany danych, której cechą charakterystyczną jest niezależność od charakterystyki stosowanego sprzętu i oprogramowania. Technika ta oznaczana jest skrótem EDI, a określana jest jako:...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.12.2011 Znaków /4 163

  praca w formacie txt

Do góry