Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Co to jest ekonomia

  Ekonomia jest nauka społeczną zajmującą się dokonywaniem wyborów dotyczących produkcji i dystrybucji dóbr i usług w świecie rzadkich czynników wytwórczych, inaczej: jest to nauka o tym, jak ludzie wykorzystują ograniczone zasoby w celu zaspokajania swoich nieograniczonych potrzeb.

  Ekonomia – analizuje...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011 Znaków /1 335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osoba prawna

  Charakterystyka

  Definiuje się ją zazwyczaj jako trwałe zespolenie ludzi i środków materialnych w celu realizacji określonych zadań, wyodrębnione w postaci jednostki organizacyjnej wyposażonej przez prawo w osobowość prawną. Taka jednostka organizacyjna ma wtedy pełnię podmiotowości prawnej, w...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.12.2011 Znaków /721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stopa dyskontowa

  "Stopa dyskontowa jest to stopa procentowa stosowana przez bank centralny przy udzielaniu pożyczek bankom komercyjnym" (D.Begg, 1997, s. 126) Przy wysokich stopach dyskontowych banki komercyjne nie są skłonne do zaciągania pożyczek od Banku Centralnego, więc ograniczają udzielanie kredytów.

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.12.2011 Znaków /299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podsystem logistyki produkcji

  Logistyka produkcji stanowi ogniwo łączące logistyki zaopatrzenia|logistykę zaopatrzenia z logistyki dystrybucji|logistyką dystrybucji w jednostkach, których działalność obejmuje wytwarzanie lub przynajmniej montaż oferowanych produktów. Zadania logistyczne w obszarze produkcji związane są z...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.12.2011 Znaków /3 697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Usługi biegłego rewidenta

  Charakterystyka

  Zakres czynności wykonywanych przez biegłego rewidenta wprowadza Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. Zgodnie z art. 48 Ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.12.2011 Znaków /3 416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Benchmarking konkurencyjny

  Charakterystyka

  Benchmarking jest metodą diagnozy, projektowania i doskonalenia różnych obszarów działalności przedsiębiorstwa poprzez porównywanie stanu aktualnego ze stanem wzorcowym. Jako wzorce przyjmowane są inne przedsiębiorstwa, najczęściej będące liderami danej branży, których rozwiązania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.12.2011 Znaków /970

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Godziny nadliczbowe

  Godziny nadliczbowe występują wtedy, gdy zostanie przekroczony czas pracy, zwłaszcza jego dzienna norma. Praca w godzinach nadliczbowych ma miejsce, gdy jest wykonywana na polecenie pracodawcy, ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, także ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.12.2011 Znaków /5 396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Godziny nadliczbowe

  Godziny nadliczbowe występują wtedy, gdy zostanie przekroczony czas pracy, zwłaszcza jego dzienna norma. Praca w godzinach nadliczbowych ma miejsce, gdy jest wykonywana na polecenie pracodawcy, ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, także ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.12.2011 Znaków /5 396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podejście systemowe

  Charakterystyka

  Podejście systemowe zaprojektował po raz pierwszy Ludwig von Bertalantffy- twórca ogólnej teorii systemów oraz N. Wiener- twórca cybernetyki .Współczesne rozumienie sytemu wywodzi się z prac T. Parsona

  Podejście to przejawia się w spojrzeniu na naturę rzeczywistości w metodologii...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.12.2011 Znaków /4 114

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje zarządzania

  Charakterystyka

  Proces zarządzania opiera się na czterech bazowych funkcjach. Należy tu wymienić: planowanie, organizowanie, kierowanie i kontrolowanie.

  Planowanie

  Określenie celów organizacji i działania podporządkowanego pewnej metodzie, planowi czy logice, a następnie decydowanie o wyborze najlepszego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.12.2011 Znaków /4 484

  praca w formacie txt

Do góry