Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Reforma Centrum

  Zapoczątkowana w 1995 roku. Administracja centralna jest obiektem działań reformatorskich. Ich celem jest przebudowa organizacyjna i funkcjonalna aparatu administracyjnego. Przeprowadzenie reformy jest rozłożone w czasie.

  Pierwszym elementem jest:

  Określenie struktury i zasad działania Rady Ministrów oraz...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Wojciech98 Dodano /14.12.2011 Znaków /1 688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria ekonomii a polityka gospodarcza

  Ekonomia postępuje tak jak każda nauka ewolucyjna – przygląda się danym, formułuje hipotezy oraz je weryfikuje. Dochodzi do niełatwego nieraz do ustalenia w jaki sposób funkcjonuje gospodarka. Aby zrozumieć jak funkcjonuje gospodarka, potrzebujemy zarówno teorii jak i faktów. Teoria mówi, jakich faktów...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Wojciech98 Dodano /14.12.2011 Znaków /847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gospodarka centralnie planowana a gospodarka rynkowa

  W gospodarkach centralnie kierowanych w przeciwieństwie do gospodarek rynkowych, o wykorzystaniu czynników wytwórczych, sposobach wymiany i możliwościach konsumpcyjnych decydują rządy a nie poszczególne osoby. Ale i w tym przypadku nie można dać przykładu gospodarki kierowanej (planowanej) całkowicie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Wojciech98 Dodano /14.12.2011 Znaków /343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy gospodarki planowanej

  Gospodarka planowana to gospodarka nakazowa, gdzie decyzje dotyczące co?, jak?, dla kogo? Zapadają w centralnym urzędzie planowania. Żadna gospodarka nie opiera się wyłącznie na nakazach, ale szeroki zakres planowania występuje jeszcze w Europie CE.

  Współczesne gospodarki zachodnie są gospodarkami...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011 Znaków /659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problem budowy gospodarki rynkowej

  Gospodarka rynkowa charakteryzuje się dominacją prywatnej własności i wolnością wyboru w podejmowaniu wszelkich decyzji dotyczących działalności gospodarczej oraz kierowania się własnym interesem podczas podejmowania tych decyzji. Mechanizm cenowy prowadzi do alokacji czynników wytwórczych oraz produktów...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011 Znaków /1 443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces transformacji systemowej w Polsce

  Transformacja systemowa to proces zmian dotyczących procesów politycznych, gospodarczych i społecznych, zmian stosunków własnościowych i reprywatyzacji.

  W latach 1944 – 1989 w Polsce panowała gospodarka centralnie planowana.

  - system monocentryczny: charakteryzował się monopolem władzy politycznej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011 Znaków /2 253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział na makro i mikro ekonomie

  Makroekonomia – koncentruje się na funkcjonowaniu gospodarki jako całości. Podstawowymi problemami, których dotyczy makroekonomia są: inflacja – czyli utrzymujący się wzrost cen, bezrobocie – czyli zagadnienia związane z niemożnością znalezienia pracy przez ludzi chcących i mogących pracować, wzrost...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011 Znaków /1 364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W jakim celu teoria ekonomii posługuje się modelami?

  W badaniach nad zależnością i problematyką ekonomii ma się doczynienia ze stałym przeplataniem się modeli i faktów empirycznych. Dane / fakty empiryczne są niezbędne z dwóch powodów:

  Ujawniają one zależności, które powinniśmy wytłumaczyć Po stworzeniu teorii można się nimi posłużyć w celu...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011 Znaków /757

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nauki pomocnicze w ekonomii

  Ekonomia graniczy z innymi ważnymi dyscyplinami akademickimi. Nauki polityczne, psychologia, socjologia i antropologia społeczna – sfera badań pokrywa się częściowo ze sfera badań ekonomii.

  Ekonomia czerpie również wiedzę z badań historycznych. Również statystyka ma swoje powiązania z ekonomią –...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011 Znaków /961

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy ekonomia jest nauka społeczną?

  Ekonomia tkwi we wszystkich czynnościach, które wykonujemy. Jest motorem wszystkiego co dzieje się w naszym życiu. To czy kupujemy coś droższego czy tańszego lub w jaki sposób spędzimy wolny wieczór jest też ekonomią. Koszty alternatywne – kino, mecz, koszty pieniężne. Każdy człowiek dokonując w...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011 Znaków /1 013

  praca w formacie txt

Do góry