Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Popyt a zmiany dochodu konsumenta

  Wraz ze wzrostem dochodów konsumenta wzrasta jego popyt na dobra konsumpcyjne, potrzeby. Konsument ma do dyspozycji więcej środków, może więc nabywać więcej produktów, droższych i często nawet mało potrzebnych.

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Wojciech98 Dodano /14.12.2011 Znaków /240

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawy decyzji ekonomicznych konsumenta

  Konsument ma do dyspozycji określony budżet, na który składają się jego dochody, wydatki na mieszkanie, jedzenie, dzieci. Natomiast pozostałe pieniądze konsument zagospodaruje według ustalonej przez siebie hierarchii potrzeb.

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Wojciech98 Dodano /14.12.2011 Znaków /240

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria postępowania konsumenta

  Konsument podejmuje decyzje na podstawie porównań kosztów i korzyści. Ponieważ środki konsumenta są ograniczone, to zakup konkretnego dobra powoduje rezygnacje z innego dobra i powstanie kosztu alternatywnego. Musi on być porównywalny z korzyściami jakie może osiągnąć. Chodzi tutaj o to, że mając...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Wojciech98 Dodano /14.12.2011 Znaków /483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo popytu i podaży

  PRWO POPYTU – mówi, że wszystkim cenom dobra odpowiadają mniejsze ilości zakupów, czyli że wzrostowi cen towarzyszy spadek wielkości popytu, a niższym cenom – większe ilości dokonywanych zakupów, czyli spadkowi ceny towarzyszy wzrost wielkości popytu.

  PRAWO PODAŻY – głosi, iż wyższej cenie dobra...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Wojciech98 Dodano /14.12.2011 Znaków /529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elementy rynku: popyt, podaż, cena

  POPYT – jest to ilość produktów, jaką kupujący chcą i mogą nabyć po określonej cenie w danym okresie

  PODAŻ – to ilość produktów jaką producenci zamierzają sprzedać po danej cenie w danym czasie

  CENA – to określona suma pieniądza, jaką należy zapłacić za jednostkę danego...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Wojciech98 Dodano /14.12.2011 Znaków /332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Definicja rynku

  Rynek jest instytucja umożliwiającą wymianę dóbr, usług i czynników wytwórczych. To płaszczyzna na której spotykają się podaż i popyt. Towary stają się strumieniem podaży, zaś pieniądze konsumentów - strumieniem popytu. Rynek sam w sobie nie istnieje, ponieważ składają się na niego liczne...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Wojciech98 Dodano /14.12.2011 Znaków /599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mikroanaliza rynku

  Segmentacja rynku wskazuje nam z ilu części składa się rynek danego produktu / usługi, jaka jest liczba potencjalnych nabywców i chłonności każdego segmentu na produkt. W teorii marketingu wyróżnia się dwa podstawowe segmenty:

  Segment nabywców instytucjonalizmu tzw. przedsiębiorstwa (organizacje:...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Wojciech98 Dodano /14.12.2011 Znaków /3 192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przeciwdziałanie inflacji

  A. Philips w latach 60- tych dokonał analizy inflacji i bezrobocia. Doszedł do wniosku, że te dwie rzeczy są od siebie zależne, tak więc wraz ze wzrostem bezrobocia maleje inflacja. Podczas gdy w okresie największej inflacji bezrobocie było znikome. Można z tego wywnioskować, z e największym sposobem...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Wojciech98 Dodano /14.12.2011 Znaków /650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sposoby mierzenia inflacji

  Inflacja to utrzymujący się wzrost poziomu cen. Jej miarą jest stopa inflacji – czyli procentowa zmiana poziomu cen obliczona zgodnie z formułą.

  Stopa inflacji = (poziom cen w roku bieżącym – poziom cen w roku poprzednim / Poziom cen w roku poprzednim) X 100

  Do mierzenia inflacji wykorzystywane są...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Wojciech98 Dodano /14.12.2011 Znaków /715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje i przyczyny inflacji

  INFLACJA – jest to utrzymujący się wzrost poziomu cen.

  Inflacja kosztowa – pojawia się w gospodarce w wyniku wzrostu kosztów produkcji spowodowanych wzrostem cen energii, płac, paliw. Ceny wzrastają wraz ze wzrostem kosztów produkcji.

  Inflacja popytowa – pojawia się w gospodarce w wyniku wzrostu...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Wojciech98 Dodano /14.12.2011 Znaków /1 458

  praca w formacie txt

Do góry