Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Przedstaw koszty stałe i zmienne

  Koszt stałe ponoszone są przez przedsiębiorstwo niezależnie od wielkości produkcji (koszty ochrony majątku, konserwacji urządzeń, płace pracowników administracji, koszty użytkowania ziemi, wynajmu lokali, koszty kredytów, niektóre podatki itp.)

  Koszty zmienne związane są z wykorzystaniem w procesie...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Krystyn1555 Dodano /15.12.2011 Znaków /733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw istotne elementy teorii podaży

  Ilości dóbr oferowanych na rynku przez producentów nazywamy podażą. Pomiędzy ilością dostarczanych na rynek produktów i usług a ich cenami istnieje następująca zależność określana jako prawo podaży:

  ---Wzrost ceny rynkowej produktu prowadzi do wzrostu oferowanych ilości tego produktu

  ---Spadek ceny...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Krystyn1555 Dodano /15.12.2011 Znaków /665

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij przesłanki, na podstawie, których mechanizm rynkowy jest przedmiotem krytyki

  ---Wolny rynek nie obejmuje problemu ubóstwa, nie widzi biedy

  ---Nie widzi ujemnych efektów zewnętrznych: realizując produkcję nie widzi np. zatrucia środowiska

  ---Nie widzi bezpieczeństwa zbiorowego

  ---Nie widzi środowiska ekologicznego

  ---Nie widzi problemów oświatowych

  ---Nie widzi problemów...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Krystyn1555 Dodano /15.12.2011 Znaków /1 558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw związki pomiędzy przychodem marginalnym i przeciętną wysokością współczynnika elastyczności

  Przychód marginalny, to przyrost przychodu całkowitego spowodowany zmianą produkcji o kolejną jednostkę. Jeżeli przychody marginalne są mniejsze od kosztów należy zmniejszyć produkcję. Jeżeli przychody marginalne są większe od kosztów należy zwiększyć produkcję.

  Przychód krańcowy MR, jest to...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Krystyn1555 Dodano /15.12.2011 Znaków /1 178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw związek pomiędzy wysokością współczynnika elastyczności a przychodami przedsiębiorstwa

  Jeżeli elastyczność popytu jest większa od 1, to jest ona wrażliwa na cenę. Jest to sytuacja kiedy popyt jest elastyczny i w momencie gdy cena rośnie, to przychód całkowity maleje (ludzie będą mniej kupowali). Gdy cena spadnie to przychód całkowity wzrośnie (ludzie będą więcej kupować).

  Jeżeli E <...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Krystyn1555 Dodano /15.12.2011 Znaków /1 394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów elastyczność dochodową i mieszaną popytu

  Dochodowa elastyczność popytu jest stosunkową zmianą popytu na dane dobro podzieloną przez stosunkową zmianę dochodu. W miarę wzrostu przeciętnego dochodu na jednego członka rodziny nie tylko rośnie ogólny popyt, ale zmienia się również jego struktura. Zmiany te idą w kierunku zmniejszenia...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Krystyn1555 Dodano /15.12.2011 Znaków /2 356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij pojęcie elastyczności. Przedstaw elastyczność cenową popytu

  Elastyczność popytu jest miarą procentowej zmiany popytu w stosunku do procentowej zmiany czynnika wpływającego na popyt.

  Elastyczność popytu – reakcja zapotrzebowania na zmianę ceny. Np.:

  W teatrze jest ograniczona liczba miejsc. Ustalenie ceny niższej nie jest dobre, ale podwyższenie również...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Krystyn1555 Dodano /15.12.2011 Znaków /2 276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw cztery podstawowe struktury rynku

  Konkurencja doskonała – rynek podobnych do siebie wyrobów, na którym jest wielu kupujących i sprzedających posiadających pełen zakres informacji o warunkach rynku, z których żaden nie jest wystarczająco silny, by wpłynąć na cenę.

  Monopol – rynek, na którym jest tylko jeden sprzedający. Jest tu bardzo...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Krystyn1555 Dodano /15.12.2011 Znaków /681

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów ceny maksymalne i minimalne

  Cenie maksymalnej regulowanej przez państwo towarzyszy zjawisko niedoboru podaży w stosunku do popytu. Podczas gdy cena maksymalna leży poniżej punktu równowagi wyznaczonego przez mechanizm wolnej konkurencji, to cena minimalna leży powyżej punktu równowagi rynkowej.

  Cena minimalna – cena podparta od dołu...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Krystyn1555 Dodano /15.12.2011 Znaków /514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij sens ekonomiczny ceny równowagi

  Cena, przy której rozmiary podaży (ilości oferowane produktu) zrównają się z rozmiarami popytu (ilości produktu, które konsumenci chcą kupić) nosi nazwę ceny równowagi rynkowej. Cena równowagi „oczyszcza” rynek z jakiejkolwiek nadwyżki popytu bądź podaży – dlatego nosi ona nazwę ceny czyszczącej...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Krystyn1555 Dodano /15.12.2011 Znaków /370

  praca w formacie txt

Do góry