Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Jakie właściwości powinien mieć dobry estymator dla parametrów rozkładu zmiennej losowej?

  Nieobciążony – wartość oczekiwana wartości średniej powinna dać średnią arytmetyczną

  Zgodny – różnica dąży do 0

  Efektywny – im niższa wariancja, tym estymator powinien być bardziej efektywny.

  Dostateczny

  Zależny

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Wilhelm2 Dodano /16.12.2011 Znaków /285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Własności estymatorów

  Estymator – przybliżenie pewnej wartości, wartość średnia z próby. Estymatorem danego parametru populacji nazywamy określoną funkcję elementów próby g (x1, x2, …xn), spełniającą pewne kryteria optymalności. Postać estymatora zależy od tych elementów.

  Dobry estymator zapewnia otrzymanie wyników z prób...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Wilhelm2 Dodano /16.12.2011 Znaków /2 122

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaka jest różnica między hipotezami parametrycznymi, a nieparametrycznymi?

  H. parametrycznymi nazywamy hipotezy dotyczące takich parametrów populacji generalnej (jednej lub kilku), jak średnie, wariancja, wskaźnik struktury oraz parametrów populacji wielocechowych.

  H. nieparametryczne, to hipotezy przy których stosuje się testy hipotez dotyczących rozkładów bez precyzowania lub bez...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Wilhelm2 Dodano /16.12.2011 Znaków /738

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest test statystyczny i moc testu statystycznego?

  Test statystyczny – pewne narzędzie, postępowanie służące sformułowaniu wniosku o hipotezie. Służy do testowania hipotezy, do rozstrzygania o prawdziwości lub nie.

  Hipoteza statystyczna – model matematyczny hipotezy merytorycznej.

  Jeśli nie odrzucamy, nie stwierdzona zależności między badaną cechą...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Wilhelm2 Dodano /16.12.2011 Znaków /734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest poziom istotności?

  - prawdopodobieństwo odrzucenia prawdy, prawdziwej H, dobrze gdy jest jak najmniejsze. Ryzyko błędu I rodzaju, że przedział ufności nie zawiera szacowanego parametru.

  >

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Wilhelm2 Dodano /16.12.2011 Znaków /503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest współczynnik ufności?

  Mierzy stopień zaufania do poprawności wnioskówprawdopodobieństwo poprawnego wniosku. Prawdopodobieństwo, z jakim przedział ufności jakiegoś parametru pokrywa nieznana wartość parametru.

  1- jest bliski 1 (0,9; 0,95; 0,99). Im wyższy współczynnik ufności, tym szerszy przedział ufności i...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Wilhelm2 Dodano /16.12.2011 Znaków /912

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kiedy stosujemy układ całkowicie losowy, a kiedy układ losowanych bloków?

  Układ całkowicie losowy – gdy jednostki doświadczalne są jednorodne (nie podlegają zmienności systematycznej warunków badanego zjawiska-warunków wegetacji roślin, chowu zwierząt). W doświadczeniu 1no czynnikowym liczba wszystkich jednostek wynosi an (poziomów - liczba poziomów czynnika, n- liczba...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Wilhelm2 Dodano /16.12.2011 Znaków /1 807

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Do czego służy analiza wariancji, przykłady zastosowania?

  Wariancja – Miara rozrzutu, mówi o rozproszeniu wszystkich wartości zmiennej losowej wokół wartości średniej (jak bardzo od niej odbiegają).

  Do obserwowania analizy danych z obserwacji pewnej zmiennej, planowanych, kontrolowanych, doświadczenia czynnikowego. Za jej pomocą można zweryfikować hipotezy...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Wilhelm2 Dodano /16.12.2011 Znaków /1 435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest jednostka doświadczalna i hipoteza?

  Jednostka doświadczalna – element rzeczywisty doświadczenia czynnikowego, do którego odnosimy zastosowanie danego poziomu czynnika i obserwację reagującej na ten poziom cechy ilościowej.

  Przykład:

  Partia surowca dostarczonego przez konkretnego dostawcę

  Próbka surowca pobrana ze składu badanej...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Wilhelm2 Dodano /16.12.2011 Znaków /826

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest próba reprezentatywna?

  Losowe pobranie z populacji jednostek doświadczalnych dla każdego poziomu badanego czynnika i zaobserwowanie na tych jednostkach wartości rozważanej cechy ilościowej.

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Wilhelm2 Dodano /16.12.2011 Znaków /171

  praca w formacie txt

Do góry