Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Co to jest szereg rozdzielczy?

  Jeden z szeregów statystycznych przedstawiający budowę (strukturę) zbiorowości, czyli jej podział na części z określonego, rzeczowego punktu widzenia. Cecha statystyczna na podstawie której dokonuje się podziału zbiorowości na mniejsze części, może być cechą niemierzalną lub mierzalną. W szeregu...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Agapit Dodano /16.12.2011 Znaków /1 265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest trend?

  Trend – składnik szeregu czasowego wyrażający ogólną tendencję systematycznych zmian poziomu danej zmiennej; (tendencja rozwojowa) – funkcja opisująca generalny przebieg zjawiska, zmiany średniego zjawiska w czasie.

  Metody wyznaczania trendu – Tendencję rozwojową można wyodrębnić dwiema metodami:

  -...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Agapit Dodano /16.12.2011 Znaków /828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest indeks jednopodstawowy?

  Indeks jednopodstawowy jest miernikiem dynamiki zjawisk; występuje wtedy, gdy podstawa porównania jest stała dla wszystkich wartości yt, tzn. yt* = const.

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Agapit Dodano /16.12.2011 Znaków /165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest indeks łańcuchowy?

  Indeks łańcuchowy należy do obszernej klasy mierników dynamiki zjawisk wartości yt, gdzie yt* oznacza podstawę porównania dla wartości zjawiska yt w kolejnych momentach czasu . Jeśli tą podstawą jest zawsze moment poprzedni do badanego to indeksy dynamiki są nazwane indeksami łańcuchowymi.

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Agapit Dodano /16.12.2011 Znaków /317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest indeks zmian wartości?

  Indeks zmian wartości to indeks, który informuje o łącznych zmianach wartości danych produktów (równocześnie) w momencie badanym w stosunku do momentu podstawowego. Zmiany te wynikają zarówno ze zmian ilości jak i cen tych produktów.

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Agapit Dodano /16.12.2011 Znaków /275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest indeks Paaschego zmian ilości?

  Indeks Paaschego zmian ilości to średnia harmoniczna indywidualnych indeksów ilości; informuje, jak zmienałaby się globalna wartość wszystkich towarów w momencie badanym w stosunku do momentu podstawowego, gdyby w obu porównywalnych momentach ceny były niezmienne i takie jak w momencie badanym, a zmiana...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Agapit Dodano /16.12.2011 Znaków /439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest indeks Paaschego zmian cen?

  Indeks Paaschego zmian cen średnia harmoniczna z indywidualnych indeksów cen, a której wagami są wartości towarów w momencie badanym. Informuje o tym jak zmienałaby się łączna wartość wszystkich towarów w momencie badanym w stosunku do momentu podstawowego, gdyby ilości poszczególnych towarów były w obu...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Agapit Dodano /16.12.2011 Znaków /501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest indeks Laspeyresa zmian ilości?

  Indeks Laspeyresa zmian ilości mówi jak zmieniałaby się całościowo wartość wszystkich towarów w momencie badanym s stosunku do momentu podstawowego, gdyby w obu porównywalnych momentach ceny były niezmienne i takie jak w momencie podstawowym, a zmiana wartości nastąpiłaby tylko i wyłącznie na skutek...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Agapit Dodano /16.12.2011 Znaków /516

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest indeks Laspeyresa zmian cen?

  Indeks Laspeyresa zmian cen to indeks określający wpływ zmian cen na dynamikę wartości. Informuje o tym, jak zmieniałaby się łączna wartość wszystkich towarów w momencie badanym w stosunku do momentu podstawowego, gdyby ilości poszczególnych towarów były w obu porównywalnych momentach jednakowe oraz...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Agapit Dodano /16.12.2011 Znaków /435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest liniowa funkcja regresji?

  Funkcja regresji przyporządkowuje średnie wartości zmiennej zależnej konkretnym wartościom zmiennej niezależnej. Najczęściej spotyka się liniowe funkcje regresji, ale dane mogą czasem wymagać dopasowania funkcji nieliniowej. Decyzję o rodzaju funkcji należy podjąć po wykonaniu wykresu rozrzutu.

  W...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Agapit Dodano /16.12.2011 Znaków /740

  praca w formacie txt

Do góry