Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Cykl koniunkturalny

  Charakterystyka

  Cykl koniunkturalny- to sytuacja występującą w gospodarce w dłuższym okresie, polegająca na wahaniach omawianych mierników ekonomicznych w oparciu o rosnącą krzywą trendu wzrostu gospodarczego. Miernikami tymi mogą być wielkości takie jak PKB, inwestycyjne czy ludności, ale też...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.12.2011 Znaków /2 372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cykl koniunkturalny

  Charakterystyka

  Cykl koniunkturalny- to sytuacja występującą w gospodarce w dłuższym okresie, polegająca na wahaniach omawianych mierników ekonomicznych w oparciu o rosnącą krzywą trendu wzrostu gospodarczego. Miernikami tymi mogą być wielkości takie jak PKB, inwestycyjne czy ludności, ale też...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.12.2011 Znaków /2 372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mentoring

  Mentoring polega na opiece podczas rozwijania kompetencji, realizacji ścieżki zawodowej nad osobą szkolonej. W odróżnieniu od coachingu jest prowadzony w dłuższym horyzoncie czasowym - 1-3 lat. Charakteryzuje się także znacznie mniejszą formalizacją kontaktów oraz większą samodzielnością szkolonego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.12.2011 Znaków /849

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cesja

  Cesja

  Pokojowe przekazanie danego terytorium od jednego suwerennego podmiotu do drugiego. Podmiotem w cesji mogą być jedynie państwa. Przekazanie następuje na podstawie potwierdzonej umowy między narodowej, często w ramach traktatu pokojowego kończącego działania wojenne.

  Cesja może również przybierać...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.12.2011 Znaków /1 688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody pozyskiwania informacji z rynku

  Charakterystyka

  We współczesnym świecie mamy ogromne możliwości pozyskiwania informacji, dlatego też ważny jest wybór metod i źródeł, ponieważ ich nadmiar może prowadzić do chaosu i dezorientacji. Każde przedsiębiorstwo musi dopasować do danego problemu zakres wykorzystywanych źródeł, ponieważ...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.12.2011 Znaków /4 460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Preferencje konsumenta

  Charakterystyka

  Wybory dokonywane prez konsumentów nie tylko zależą od jego możliwości finansowych, ale także od pragnień i chęci. Podczas podejmowania decyzji o sposobie wydawania posiadanych pieniędzy istotną rolę odgrywa także gust konsumenta.

  Plan konsumpcji każdego konsumenta można...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.12.2011 Znaków /2 981

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozostałe przychody i koszty operacyjne

  Charakterystyka

  Pozostałe przychody i koszty operacyjne nie są związane bezpośrednio z działalnością gospodarczą jednostki i nie dotyczą podstawowego zakresu jej działania, ale występują jako pośredni efekt podejmowanych czynności. Ich cechą charakterystyczną jest znaczna różnorodność ze...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.12.2011 Znaków /3 630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modelowanie rozwoju produkcji

  Proces rozwoju nowych produktów

  Proces rozwoju nowych produktów składa się z:

  planowanie linii produktu: analiza dotychczasowego portfela produktów, formułowanie strategii rozwoju produktu: określanie rynku docelowego, identyfikacja potrzeb użytkowników oraz atrakcyjności rynku, kreowanie pomysłów-...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.12.2011 Znaków /4 452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Herbert Simon

  Herbert A. Simon był przedstawicielem nurtu uniwersalistycznego. Urodził się w 1916 r. w Wisconsin.

  Dorobek

  Odbył studia na uniwersytecie w Chicago. W późniejszym okresie pracował jako profesor na uniwersytecie w Illinois. Następnie uzyskał tytuł doktora nauk politycznych. Był również profesorem na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.12.2011 Znaków /2 396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyfikacja

  Definicja

  Klasyfikacja jest to przypisanie pewnych obiektów do odpowiednich klas na podstawie pewnych cech tych obiektów. Dokonując podziału pewnych obiektów charakteryzowanych przez jakaś zmienną (jakościowa lub ilościową) konieczne jest wyznaczenie pewnych wartości tej zmiennej będących wartościami...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.12.2011 Znaków /3 800

  praca w formacie txt

Do góry