Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Spółka osobowa

  Definicja

  Spółka osobowa - spółka handlowa, oparta na osobistych powiązaniach wspólników, niemająca osobowości prawnej, cechująca się osobistą (majątkową) odpowiedzialnością wspólników za zobowiązania spółki i osobistym prowadzeniem spraw spółki.

  Spółki osobowe to:

  spółka jawna...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.12.2011 Znaków /1 955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rynek pierwotny

  Charakterystyka

  Rynek kapitału często nazywany jest też rynkiem finansowym. Przedmiotami obrotu na rynku finansowym są fundusze lokacyjne bądź pożyczkowe o różnych terminach zapadalności.

  Według kryterium, jakim jest rodzaj transakcji między uczestnikami, rynek finansowy można podzielić na rynek...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.12.2011 Znaków /3 967

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Indeks ITO

  Charakterystyka

  Indeks ITO (Indeks Centralnej Tabeli Ofert S.A.) - indeks giełdowy spółek notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym CeTO (od 28 września 2009 r. BondSpot S.A.). Jest to indeks dochodowy, oparty na wysokości kursów akcji.

  ITO jest obok WIG, WIG-PL, NCIndex jednym z najpopularniejszych...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.12.2011 Znaków /1 538

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria ekologii populacji

  Ogólna charakterystyka

  Teoria ekologii populacji opracowana została przez amerykańskich teoretyków organizacji Michaela Hannana, Johna Freemana i Howarda Aldricha. Teoria ta zakłada zależność organizacji od jej otoczenia pod względem dostępu do potrzebnych jej do działania zasobów. To populacja, a nie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.12.2011 Znaków /4 392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budżet gotówkowy

  Charakterystyka

  Budżet gotówkowy (zwany również budżetem środków pieniężnych) umożliwia operacyjne zarządzanie gotówką, zwłaszcza przyczyniając się do koordynacji jej wpływów i wypływów na i z rachunku bankowego.

  Można zatem stwierdzić, że podstawowym zadaniem stawianym przed budżetem...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.12.2011 Znaków /2 968

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje umów z pracownikami

  Charakterystyka

  Zgodnie z Kodeksem pracy podstawą zatrudnienia pracownika oraz ustalenia warunków płacy i pracy jest zgodne oświadczenie woli pracodawcy i pracownika. Zazwyczaj zatrudnienie wiąże się z zawarciem umowy o pracę, która powinna być zawarta na piśmie. Choć stosunek pracy może również...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.12.2011 Znaków /3 803

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje umów z pracownikami

  Charakterystyka

  Zgodnie z Kodeksem pracy podstawą zatrudnienia pracownika oraz ustalenia warunków płacy i pracy jest zgodne oświadczenie woli pracodawcy i pracownika. Zazwyczaj zatrudnienie wiąże się z zawarciem umowy o pracę, która powinna być zawarta na piśmie. Choć stosunek pracy może również...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.12.2011 Znaków /3 803

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model organizacji

  Charakterystyka

  Organizacja stanowi całość złożoną z różnorodnych części, z których każda operuje własnymi zasadami i procedurami. Te z kolei determinują konkretne zachowania. Analogicznie, relacje pomiędzy poszczególnymi częściami organizacji, również są regulowane przez określone procedury...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.12.2011 Znaków /3 547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Indeks cen konsumpcyjnych

  Charakterystyka

  Indeks cen konsumpcyjnych (ang. Consumer price index, CPI) stanowi relację cen reprezentatywnego zestawu dóbr konsumpcyjnych w kolejnych latach badania do ceny tego koszyka dóbr w roku bazowym, czyli przyjętym za podstawę wyliczeń.

  Wskaźnik ten często nazywany jest indeksem kosztów...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.12.2011 Znaków /3 370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cykl koniunkturalny

  Charakterystyka

  Cykl koniunkturalny- to sytuacja występującą w gospodarce w dłuższym okresie, polegająca na wahaniach omawianych mierników ekonomicznych w oparciu o rosnącą krzywą trendu wzrostu gospodarczego. Miernikami tymi mogą być wielkości takie jak PKB, inwestycyjne czy ludności, ale też...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.12.2011 Znaków /2 372

  praca w formacie txt

Do góry