Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Cena rynkowa do wartości księgowej

  Charakterystyka

  Cena rynkowa do wartości księgowej jest miarą stosunku kursu akcji do wartości księgowej przedsiębiorstwa przypadającej na jedna akcję.

  Zatem rozumiemy ją jako księgowa wartość kapitału własnego akcjonariuszy podzielona przez liczbę wyemitowanych akcji.. Księgowa wartość kapitału...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.12.2011 Znaków /672

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Projektowanie systemów informatycznych

  Charakterystyka

  Zazwyczaj w momencie gdy dana organizacja uświadamia sobie potrzebę zmian, rozpoczyna ona pracę nad zaprojektowaniem nowego systemu informatycznego. Bardzo istotnym jest tutaj fakt, że w momencie gdy w organizacji panuje totalny chaos, komputeryzacja jedynie go pogłębi, natomiast gdy kondycja...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.12.2011 Znaków /6 017

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Liberalizm gospodarczy

  Charakterystyka

  Liberalizm gospodarczy, leseferym (fr. laissez faire)- system poglądów ekonomicznych, zakładający, że gospodarka sama, bez ingerencji zewnętrznej, dąży do równowagi i rozwoju za sprawą tzw. "niewidzialnej ręki rynku", która sama najlepiej prowadzi alokację zasobów. W związku z tym...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.12.2011 Znaków /2 522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryteria wyboru dostawców

  Charakterystyka

  Dzięki wyborowi najbardziej odpowiedniego dla charakteru działalności firmy dostawcy, firma może efektywnie realizować plan związany z podstawową działalnością handlową, produkcyjna lub usługową.

  Kryteria wyboru dostawców

  Jakość - jest jednym z najważniejszych czynników branych...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.12.2011 Znaków /3 779

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gospodarka remontowa

  Charakterystyka

  W procesie produkcji środki trwałe zużywają się. Aby usunąć skutki fizycznego zużycia, przeprowadza się czynności konserwacyjne i remontowe. Mają one na celu zapobieganie nadmiernemu zużyciu środków oraz utrzymanie ich w stanie gotowości do pracy. Remonty obiektów i naprawy maszyn...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.12.2011 Znaków /1 742

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gospodarka remontowa

  Charakterystyka

  W procesie produkcji środki trwałe zużywają się. Aby usunąć skutki fizycznego zużycia, przeprowadza się czynności konserwacyjne i remontowe. Mają one na celu zapobieganie nadmiernemu zużyciu środków oraz utrzymanie ich w stanie gotowości do pracy. Remonty obiektów i naprawy maszyn...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.12.2011 Znaków /1 742

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Technika Q-sort

  Charakterystyka

  Technika Q-sort polega na sortowaniu kartek z wypisanymi na nich stwierdzeniami lub przymiotnikami. Badany musi dopasować je do odpowiednich kategorii. Składa się z puli pozycji oraz instrukcji, określającej przedmiot opisu dokonywanego za pomocą sortowania. Za jej pomocą można badać, np...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.12.2011 Znaków /2 272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podatek od spadków

  Charakterystyka

  Podatek od spadków i darowizn (ang. inheritance and donation tax) uregulowany jest w ustawie z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 142, poz.1514 z późn.zm.) dalej: u.p.s.d.

  Przedmiot opodatkowania

  Zgodnie z art. 1 u.p.s.d. podatkowi od...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.12.2011 Znaków /2 926

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych

  Charakterystyka

  Discounted Cash Flow - metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych - jest jedną z najbardziej znanych i powszechnie stosowanych dochodowych metod wyceny przedsiębiorstw. Pomija się w niej majątek firmy na rzecz osiąganych wolnych przepływów finansowych jakie w danej chwili, bądź w...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.12.2011 Znaków /3 198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych

  Charakterystyka

  Discounted Cash Flow - metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych - jest jedną z najbardziej znanych i powszechnie stosowanych dochodowych metod wyceny przedsiębiorstw. Pomija się w niej majątek firmy na rzecz osiąganych wolnych przepływów finansowych jakie w danej chwili, bądź w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.12.2011 Znaków /3 198

  praca w formacie txt

Do góry