Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Zakres czynności

  Charakterystyka

  Pracownik jest zobowiązany wykonywać prace, która została określona w umowie o pracę lub związana jest ze stanowiskiem, na którym pracownik jest zatrudniony. Zazwyczaj takiej umowie określony jest tylko rodzaj pracy lub stanowisko, bez konkretnego wskazania, jakie czynności będą...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.12.2011 Znaków /5 780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakres czynności

  Charakterystyka

  Pracownik jest zobowiązany wykonywać prace, która została określona w umowie o pracę lub związana jest ze stanowiskiem, na którym pracownik jest zatrudniony. Zazwyczaj takiej umowie określony jest tylko rodzaj pracy lub stanowisko, bez konkretnego wskazania, jakie czynności będą...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.12.2011 Znaków /5 780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Socjalizm

  Rozwój myśli socjalistycznej

  Rozwój myśli socjalistycznej był reakcją na zmiany społeczne wywołane przez rewolucję przemysłową i kapitalizm. Wyzysk robotników przez właścicieli czynników produkcji, bardzo ciężkie warunki pracy, zła sytuacja materialna pracowników- wszystko to było przyczyną...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.12.2011 Znaków /3 134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komunikacja niewerbalna

  Charakterystyka

  Komunikowanie jest ważnym etapem w procesie planowania, organizowania, przewodzenia i kontrolowania. Umiejętność skutecznego komunikowania się umożliwia szybsze i efektywniejsze działanie. Wyróżniamy następujące funkcje komunikowania :

  funkcja informacyjna - w procesie tym pozyskiwane...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.12.2011 Znaków /6 753

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kalkulacja doliczeniowa

  Charakterystyka

  Kalkulacja doliczeniowa polega na kalkulowaniu każdego oddzielnie, z góry określonego, przedmiotu kalkulacji (produktu lub usługi) i obliczenie indywidualnego kosztu danego przedmiotu kalkulacji poprzez odniesienie kosztów bezpośrednich wprost na przedmioty kalkulacji oraz doliczenie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.12.2011 Znaków /3 057

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kalkulacja doliczeniowa

  Charakterystyka

  Kalkulacja doliczeniowa polega na kalkulowaniu każdego oddzielnie, z góry określonego, przedmiotu kalkulacji (produktu lub usługi) i obliczenie indywidualnego kosztu danego przedmiotu kalkulacji poprzez odniesienie kosztów bezpośrednich wprost na przedmioty kalkulacji oraz doliczenie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.12.2011 Znaków /3 057

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kalkulacja doliczeniowa

  Charakterystyka

  Kalkulacja doliczeniowa polega na kalkulowaniu każdego oddzielnie, z góry określonego, przedmiotu kalkulacji (produktu lub usługi) i obliczenie indywidualnego kosztu danego przedmiotu kalkulacji poprzez odniesienie kosztów bezpośrednich wprost na przedmioty kalkulacji oraz doliczenie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.12.2011 Znaków /3 057

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inflacja pełzająca

  Charakterystyka

  Ze względu na natężenie wyróżnia się cztery rodzaje inflacji:

  inflacja pełzająca; krocząca; galopująca; hiperinflacja.

  Inflacja pełzająca jest najbardziej łagodną z możliwych postaci. Jej inne nazwy to:

  inflacja chroniczna inflacja trwała inflacja powolna inflacja...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.12.2011 Znaków /2 297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cena rynkowa do wartości księgowej

  Charakterystyka

  Cena rynkowa do wartości księgowej jest miarą stosunku kursu akcji do wartości księgowej przedsiębiorstwa przypadającej na jedna akcję.

  Zatem rozumiemy ją jako księgowa wartość kapitału własnego akcjonariuszy podzielona przez liczbę wyemitowanych akcji.. Księgowa wartość kapitału...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.12.2011 Znaków /672

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cena rynkowa do wartości księgowej

  Charakterystyka

  Cena rynkowa do wartości księgowej jest miarą stosunku kursu akcji do wartości księgowej przedsiębiorstwa przypadającej na jedna akcję.

  Zatem rozumiemy ją jako księgowa wartość kapitału własnego akcjonariuszy podzielona przez liczbę wyemitowanych akcji.. Księgowa wartość kapitału...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.12.2011 Znaków /672

  praca w formacie txt

Do góry