Ekonomiczne /10 520 prac/

  • Ocena brak

    FMEA

    Charakterystyka

    Celem planowania jakości produktu na poziomie strategicznym jest między innymi minimalizacja kosztów niskiej jakości. Największe możliwości zapobieżenia wystąpieniu błędów posiada projektant tworzący nowy wyrób. Gdy produkt trafi do produkcji seryjnej lub nawet do klienta, możliwości...

    Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.12.2011 Znaków /18 916

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Strategia dywersyfikacji równoległej

    Charakterystyka

    Strategia dywersyfikacji - wiąże się z poszukiwaniem nowych możliwości poprzez wprowadzenie nowych (dotychczas nieistniejących w ofercie przedsiębiorstwa) produktów na nowe rynki. Strategia dywersyfikacji jest jedną z najbardziej ryzykownych i kosztochłonnych strategii, wymaga nakładów...

    Ocena / Przedmiot / Marketing

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.12.2011 Znaków /3 286

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Strategia dywersyfikacji równoległej

    Charakterystyka

    Strategia dywersyfikacji - wiąże się z poszukiwaniem nowych możliwości poprzez wprowadzenie nowych (dotychczas nieistniejących w ofercie przedsiębiorstwa) produktów na nowe rynki. Strategia dywersyfikacji jest jedną z najbardziej ryzykownych i kosztochłonnych strategii, wymaga nakładów...

    Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.12.2011 Znaków /3 286

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Proces badania satysfakcji pracowników i klientów

    1. Cele procesu Cele ogólne Zbadanie zadowolenia klientów i pracowników Na podstawie końcowego raportu analiza otrzymanych wyników Na podstawie końcowego raportu propozycja wprowadzenia ulepszeń oraz sposobów uniknięcia błędów Cele doskonalenia Stworzenie wzoru ankiety wykorzystywanej za każdym...

    Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.12.2011 Znaków /13 771

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Płaca realna

    Wprowadzenie

    Płace realne mówią pracodawcy o koszcie zatrudnienia swoich pracowników, a także pozwalają na porównanie tego kosztu z ich wydajnością krańcową. Z kolei gospodarstwa domowe dzięki nim wiedzą jak dużą ilość towarów będą mogły w stanie kupić, oferując posiadany przez siebie zasób...

    Ocena / Kategoria / Makroekonomia

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.12.2011 Znaków /2 064

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Analiza wykorzystania majątku

    Charakterystyka

    Analiza majątku przedsiębiorstwa nastawiona jest na ocenę efektywności jego wykorzystania. Nauka ekonomii w sposób niezwykle prosty definiuje pojęcie efektywności, które to tożsame jest z obrotowością, czy też sprawnością wykorzystania kapitału. Pojęciem tym można rozpatrywać dwa...

    Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.12.2011 Znaków /7 820

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Analiza wykorzystania majątku

    Charakterystyka

    Analiza majątku przedsiębiorstwa nastawiona jest na ocenę efektywności jego wykorzystania. Nauka ekonomii w sposób niezwykle prosty definiuje pojęcie efektywności, które to tożsame jest z obrotowością, czy też sprawnością wykorzystania kapitału. Pojęciem tym można rozpatrywać dwa...

    Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.12.2011 Znaków /7 820

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Analiza wykorzystania majątku

    Charakterystyka

    Analiza majątku przedsiębiorstwa nastawiona jest na ocenę efektywności jego wykorzystania. Nauka ekonomii w sposób niezwykle prosty definiuje pojęcie efektywności, które to tożsame jest z obrotowością, czy też sprawnością wykorzystania kapitału. Pojęciem tym można rozpatrywać dwa...

    Ocena / Przedmiot / Ekonomia

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.12.2011 Znaków /7 820

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Proces akwizycji

    Etapy

    Proces akwizycji to ciąg następujących po sobie etapów służących osiągnięciu celu jakim jest zdobycie nowych klientów oraz doprowadzenie do transakcji lub też uzyskanie zamówień od potencjalnych nabywców.

    Możemy wyróżnić siedem elementów, które składają się na proces sprzedaży, są...

    Ocena / Przedmiot / Marketing

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.12.2011 Znaków /5 781

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Proces akwizycji

    Etapy

    Proces akwizycji to ciąg następujących po sobie etapów służących osiągnięciu celu jakim jest zdobycie nowych klientów oraz doprowadzenie do transakcji lub też uzyskanie zamówień od potencjalnych nabywców.

    Możemy wyróżnić siedem elementów, które składają się na proces sprzedaży, są...

    Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.12.2011 Znaków /5 781

    praca w formacie txt

Do góry