Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Centrum doskonałości

  Chakterystyka

  Centra Doskonałości (CD) to pojedyncze komórki lub rozbudowane struktury organizacyjne, których podstawową działalnością są badania naukowe oraz procesy rozwoju nowoczesnych technologii na najwyższym światowym poziomie. Głównym celem tych przedsięwzięć są mierzalne efekty naukowe...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.01.2012 Znaków /3 041

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CRM

  Charakterystyka

  Termin CRM (ang. customer relationship management - zarządzanie relacjami z klientem) można rozpatrywać w dwóch aspektach:

  jako zbiór strategii i metod działania firmy wobec jej klientów jako narzędzie informatyczne wspomagające powyższe działania. CRM jako filozofia działania

  Z...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.01.2012 Znaków /3 378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Popyt zagregowany

  Charakterystyka

  Popyt zagregowany (popyt globalny) jest to suma popytów na danym obszarze. Funkcja ta, podobnie jak funkcja popytu, pokazuje skłonność do zakupu (jednakże tu bez rozgraniczania na dobra) w zależności od wielkości dochodu grup konsumenckich np. gospodarstw, przedsiębiorstw itp. Obliczanie...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.01.2012 Znaków /5 027

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sozologia

  Charakterystyka

  Termin sozologia powstał w 1965 roku i został wprowadzony przez polskiego geologa Walerego Goetla. Nazwa pochodzi od połączenia dwóch greckich słów: sódzein (ochraniać) oraz logos (nauka). Jest to nauka, często niesłusznie mylona z terminem ekologia, zajmująca się ochroną środowiska...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.01.2012 Znaków /1 928

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dokumentacja rewizyjna

  Charakterystyka

  ''

  Dokumentacja rewizyjna to zbiór dokumentów, które umożliwiają odtworzenie i prześledzenie przebiegu badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta oraz stanowią uzasadnienie dla opinii, która została wydana o badanym sprawozdaniu finansowym.

  ''

  Elementy dokumentacji...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.01.2012 Znaków /2 235

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biznes plan

  Definicja

  Biznes plan (ang business plan, corporate plan) jest dokumentem planistycznym związanym z DGP|działalnością globalną przedsiębiorstwa, którego zadaniem jest wskazanie celów oraz sposobów i środków do ich osiągnięcia. Biznes plan, jako zestaw dokumentów i analiz, ma szerokie zastosowanie w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.01.2012 Znaków /3 556

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia rozwoju systemów informacyjnych

  Charakterystyka

  Wiele firm dochodzi do wniosku, że istotnym uzupełnieniem strategii podstawowej przedsiębiorstwa jest strategia rozwoju systemów informacyjnych. J.A.O'Brien zauważa, że strategiczny plan rozwoju informacyjny|systemów informacyjnych (Strategic IS Plan) formułować powinien polityki, cele oraz...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.01.2012 Znaków /3 153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świadczenie urlopowe

  Charakterystyka

  Pracodawca, który zatrudnia według stanu na dzień l stycznia danego roku mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, (nie dotyczy to jednak prowadzących działalność w formach organizacyjno-prawnych jednostek sektora finansów publicznych, którzy tworzą fundusz bez względu na...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.01.2012 Znaków /3 628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świadczenie urlopowe

  Charakterystyka

  Pracodawca, który zatrudnia według stanu na dzień l stycznia danego roku mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, (nie dotyczy to jednak prowadzących działalność w formach organizacyjno-prawnych jednostek sektora finansów publicznych, którzy tworzą fundusz bez względu na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.01.2012 Znaków /3 628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świadczenie urlopowe

  Charakterystyka

  Pracodawca, który zatrudnia według stanu na dzień l stycznia danego roku mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, (nie dotyczy to jednak prowadzących działalność w formach organizacyjno-prawnych jednostek sektora finansów publicznych, którzy tworzą fundusz bez względu na...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.01.2012 Znaków /3 628

  praca w formacie txt

Do góry