Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Jakość zarządzania - konsekwencje dla klientów

  Miejsce klienta w zarządzaniu

  Autorzy Nagroda Jakości|Modelu Doskonałości (Znakomitości) Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością (EFQM) uważali, że każda organizacja może wypracować sobie własną drogę dążenia do doskonałości (znakomitości). Przyjęte przez organizacje podejście do oprawy...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.01.2012 Znaków /9 948

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakość zarządzania - konsekwencje dla klientów

  Miejsce klienta w zarządzaniu

  Autorzy Nagroda Jakości|Modelu Doskonałości (Znakomitości) Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością (EFQM) uważali, że każda organizacja może wypracować sobie własną drogę dążenia do doskonałości (znakomitości). Przyjęte przez organizacje podejście do oprawy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.01.2012 Znaków /9 948

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Negocjacje

  Charakterystyka

  Spośród różnorodnych interpretacji pojęcia negocjacji w ogóle, a gospodarczych w szczególności, najistotniejsze - z punktu widzenia celów opracowania - jest ich ujecie jako procesu wymiany informacji i decyzji|podejmowania decyzji.

  Dla celów teoretycznych i praktycznych negocjacje można...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.01.2012 Znaków /3 685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja biurokratyczna

  Charakterystyka

  Jako przeciwieństwo ucząca się|organizacji uczącej się często przedstawia się ściśle sformalizowaną organizację typu biurokratycznego, w której każde działanie pracownika zostało zdefiniowane i opisane, a wszelkie zmiany w przebiegu procesów operacyjnych są blokowane przez...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.01.2012 Znaków /2 319

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rekomendacja hotelu

  Charakterystyka

  System rekomendacji zakładów hotelarskich i gastronomicznych został wprowadzony w roku 1993 przez Zrzeszenie Polskich Hoteli Turystycznych i kontynuowany od 1996 roku przez Polskie Zrzeszenie Hoteli. Rekomendacja jest dobrowolna, a postępowanie rekomendacyjne jest wszczynane na wniosek...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.01.2012 Znaków /1 696

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stopa lombardowa

  Charakterystyka

  Stopa lombardowa określa najwyższy poziom oprocentowania kredytów udzielanych przez centralny bankom komercyjnym pod zastaw wartościowy|papierów wartościowych (tzw. kredyty lombardowe).

  Kwota kredytu nie może przekroczyć równowartości 80% papierów wartościowych obciążonych...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.01.2012 Znaków /1 239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady planowania

  Zestawienie

  Wyróżnia się następujące elementarne zasady planowania:

  Zasada ścisłości i elastyczności, Zasada szczegółowości (programowanie, a planowanie), Zasada modelowania (cele, parametry, ograniczenia, obszar swobody), Zasada prognozowania, Zasada optymalności (np. minimalizacja kosztów)...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.01.2012 Znaków /773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozycjonowanie produktu i firmy

  Pozycjonowanie produktu

  Pozycjonowanie produktu- są to działania prowadzące do tego, aby w świadomości konsumentów docelowych produkt zajął określone, wyróżniające i pożądane miejsce w porównaniu z produktami konkurencji. Pozycjonowanie jest więc wykreowaniem takiego wizerunku produktu który...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.01.2012 Znaków /3 687

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozycjonowanie produktu i firmy

  Pozycjonowanie produktu

  Pozycjonowanie produktu- są to działania prowadzące do tego, aby w świadomości konsumentów docelowych produkt zajął określone, wyróżniające i pożądane miejsce w porównaniu z produktami konkurencji. Pozycjonowanie jest więc wykreowaniem takiego wizerunku produktu który...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.01.2012 Znaków /3 687

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny wdrażania systemów informatycznych

  Przyczyny wdrażania systemów

  Najczęściej wymienianymi przyczynami wdrażania nowoczesnych technologii informatycznych w firmach są (G. Curtis 1995, s. 338):

  niewydolność aktualnie stosowanych systemów informacyjnych, które nie radzą sobie ze wzrostem wymagań użytkowników, ograniczenie kosztów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.01.2012 Znaków /794

  praca w formacie txt

Do góry