Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Goodwill

  Definicja

  Goodwill (renoma, reputacja; wartość renomy, reputacji; nadwartość; ang. goodwill, niem. Geschaftswert) - nadwyżka zyskowności danego przedsiębiorstwa nad średnią zdolnością generowania zysków podmiotów z danej branży. Jest to jeden z elementów wchodzących w skład pozycji bilansowej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.01.2012 Znaków /3 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda Hagnera-Wenga

  Charakterystyka

  Jest to metoda porównawcza, którą opracowali zachodnio-niemieccy autorzy Hagner i Weng na początku lat pięćdziesiątych i później spopularyzowaną metodę analityczno- rangową wartościowania pracy.(J.Kordaszewski,"Kwalifikowanie pracy robotników przemysłowych", PGW Warszawa 1960)

  U...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.01.2012 Znaków /2 427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EQUAL

  Charakterystyka

  EQUAL - to jedna z inicjatywy wspólnotowych wspierająca transnarodową politykę służącą promowaniu nowych sposobów zwalczania wszelkich form dyskryminacji i nierówności na rynku pracy.

  Najważniejsze kwestie , w których rozwija się Inicjatywa EQUAL :

  Wpływ na efektywność...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.01.2012 Znaków /2 726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Schemat Bernoulliego

  Charakterystyka

  Schemat Barnoulliego <math N </math prób nazywamy doświadczenie polegające na <math N </math -krotnym powtórzeniu ustalonej próby Barnoulliego, przy założeniu, że wynik każdej próby nie zależy od wyników prób poprzednich i nie wpływa na wyniki następnych.

  Prawdopodobieństwo tego...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.01.2012 Znaków /2 859

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Regionalne Nagrody Jakości

  Charakterystyka

  Regionalne Nagrody Jakości utworzone zostały przez Komitet Polskiej Nagrody Jakości i przyznawane są corocznie przedsiębiorstwom w 3 kategoriach: Nagrody Zespołowe, Nagrody Indywidualne i Nagrody Honorowe. Nagrody Zespołowe wręczane są przedsiębiorstwom, które poprzez wdrożenie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.01.2012 Znaków /6 742

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Renta ekonomiczna

  Charakterystyka

  Renta ekonomiczna są to te dochody (dodatkowe wynagrodzenie) przynoszone przez produkcji|czynniki produkcji, które stanowią nadwyżkę ponad minimalne dochody niezbędne do tego by czynnik był oferowany na sprzedaż - czyli inaczej, jest to nadwyżka ceny ponad koszty produkcji.

  Nie należy...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.01.2012 Znaków /3 245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka gospodarcza

  Definicja

  Polityka gospodarcza, zwana również polityką ekonomiczną, to całokształt działań świadomych (chociaż może się zdarzyć, iż o skutkach niezamierzonych), państwa, których celem jest oddziaływanie na gospodarkę (jej funkcjonowanie, dynamikę oraz strukturę), na stosunki ekonomiczne...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.01.2012 Znaków /4 252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metodyka projektowania systemu informatycznego

  Charakterystyka

  Większość metodyk projektowania systemów informatycznych zawiera kilka podstawowych faz, uszczegółowionych później w zaleceniach dotyczących zadań realizowanych w każdej z nich, oraz stosowanych technik i metod szczegółowych.

  W. Bocchino wyróżnia 10 faz projektowania systemów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.01.2012 Znaków /1 230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Multimodalny system transportowy

  Definicja

  Multimodalny system transportowy - wewnętrznie zintegrowany system transportowy, polegający na przewozie towarów wraz z usługami towarzyszącymi przy użyciu co najmniej dwóch różnych gałęzi transportu na podstawie jednej umowy transportowej. Umowa transportowa zawarta jest przez operatora...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.01.2012 Znaków /2 546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rynek pozagiełdowy

  Charakterystyka

  Rynek pozagiełdowy (ang. OTC-Over the counter market) jest miejscem obrotu wartościowe|papierami wartościowymi poza giełdą papierów wartościowych.

  Rynek pozagiełdowy stanowi część rynku regulowanego, na którym odbywa się obrót walorami, dla których nie stawia się tak wysokich...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.01.2012 Znaków /6 032

  praca w formacie txt

Do góry