Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Jakość produktu

  Charakterystyka

  Jakość produktu oznacza poziom doskonałości produktu oraz jego zdolność do zaspokojenia potrzeb klientów. Jest to zespół cech użytkowych, zarówno materialnych (np. trwałość), jak i emocjonalnych (np. zgodność z obowiązującą modą), które wpływają na stopień zaspokojenia...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.01.2012 Znaków /1 793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Projektowanie systemu zarządzania przez jakość

  Charakterystyka

  przez jakość|TQM w swoich założeniach stawia ciągłe doskonalenie jakości jako sposób osiągania celów organizacji. Coraz więcej przedsiębiorstw stosuje elementy zarządzania przez jakość. Są one często wdrażane rozłącznie, aby dopiero po wdrożeniu stać się pewną całością...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.01.2012 Znaków /13 146

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konsultant

  Definicja

  Konsultant to inaczej osoba doradzająca, zajmująca się udzielaniem porad w wybranej dziedzinie, np. reklama, marketing, prawie itp. zadaniem konsultanta jest przede wszystkim rozpoznanie i badanie problemu oraz udzielenie pomocy we wdrożeniu rozwiązań.

  Funkcje i role konsultanta

  Do podstawowych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.01.2012 Znaków /2 758

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agregat M1

  Agregat M1

  Jest to pieniądza|agregat pieniężny uznawany za podstawową miarę podaży pieniądza w wąskim ujęciu.

  Poza M0|bazą monetarną obejmuje bankowy|rachunki bankowe podmiotów gospodarczych płatne na żądanie (na żądanie). Środki na tego typu rachunkach mogą być natychmiast użyte w zawieranych...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.01.2012 Znaków /934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapytanie o cenę

  Request For Quotation (RFQ)

  W języku polskim określone jako zapytanie o cenę. W warunkach zlecania nieskomplikowanych, pojedynczych, ustandaryzowanych usług RFQ może zastępować zapytanie ofertowe RFP. Wśród przykładowych sytuacji, w których zapytanie ofertowe zastępowane jest zapytaniem o cenę...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.01.2012 Znaków /1 201

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kaucja

  Charakterystyka

  ''

  Zwykle to jest suma pieniężna w gotówce lub papierach wartościowych, stanowi gwarancję wykonania zobowiązań. To może być konkretna kwota lub ustala się w procentowej wysokości od1 do 10%. Zwraca się po wykonaniu zobowiązań.

  Kaucja tak, że występuję w bankach, jako forma...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.01.2012 Znaków /1 937

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modele sprzedaży w internecie

  Aukcje internetowe

  Aukcje internetowe - rodzaj aukcji przeprowadzanej za pośrednictwem Internetu. Punktem wyjścia jest zwykle cena wywoławcza, od której zaczyna się licytacja, czyli zgłaszanie przez potencjalnych nabywców coraz wyższej ceny za oferowany towar. Zakupu dokonuje podmiot, który w ramach...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.01.2012 Znaków /7 407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modele sprzedaży w internecie

  Aukcje internetowe

  Aukcje internetowe - rodzaj aukcji przeprowadzanej za pośrednictwem Internetu. Punktem wyjścia jest zwykle cena wywoławcza, od której zaczyna się licytacja, czyli zgłaszanie przez potencjalnych nabywców coraz wyższej ceny za oferowany towar. Zakupu dokonuje podmiot, który w ramach...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.01.2012 Znaków /7 407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Goodwill

  Definicja

  Goodwill (renoma, reputacja; wartość renomy, reputacji; nadwartość; ang. goodwill, niem. Geschaftswert) - nadwyżka zyskowności danego przedsiębiorstwa nad średnią zdolnością generowania zysków podmiotów z danej branży. Jest to jeden z elementów wchodzących w skład pozycji bilansowej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.01.2012 Znaków /3 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Goodwill

  Definicja

  Goodwill (renoma, reputacja; wartość renomy, reputacji; nadwartość; ang. goodwill, niem. Geschaftswert) - nadwyżka zyskowności danego przedsiębiorstwa nad średnią zdolnością generowania zysków podmiotów z danej branży. Jest to jeden z elementów wchodzących w skład pozycji bilansowej...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.01.2012 Znaków /3 164

  praca w formacie txt

Do góry