Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Przyczyny bezrobocia

  Analiza przyczyn bezrobocia

  Analizy przyczyn bezrobocia w Polsce wskazują na ich złożoność i różnorodność. Powszechnie uważa się, że jest ono następstwem recesji gospodarczej i spadku produkcji na początku lat dziewięćdziesiątych, procesów restrukturyzacji gospodarki i likwidacji bezrobocia...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.01.2012 Znaków /3 391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny bezrobocia

  Analiza przyczyn bezrobocia

  Analizy przyczyn bezrobocia w Polsce wskazują na ich złożoność i różnorodność. Powszechnie uważa się, że jest ono następstwem recesji gospodarczej i spadku produkcji na początku lat dziewięćdziesiątych, procesów restrukturyzacji gospodarki i likwidacji bezrobocia...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.01.2012 Znaków /3 391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kwoty importowe

  Definicja

  Kwoty importowe to bezpośredni sposób mający na celu ograniczenie importu, polegający na ustaleniu maksymalnego, dopuszczalnego poziomu ilości danego towaru, do wysokości którego może on być importowany do określonego kraju.

  Warunki wprowadzenia kwot importowych

  Kwoty importowe mogą być...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.01.2012 Znaków /1 795

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model AKLPCP

  Charakterystyka

  Model AKLPCP Lavidge'a - Steinera (model hierarchii efektów) jest jednym z modeli hierarchii reakcji odbiorcy na docierające do niego formy przekazu reklamowego. Model bazuje na koncepcji świadomego uczenia się, gdzie nabywca (osoba cechująca się znacznym zaangażowaniem w uzyskanie informacji...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.01.2012 Znaków /3 927

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Produkcja potokowa

  Charakterytyka

  Produkcja potokowa to jedna z form organizacji produkcji, zaliczana do najbardziej efektywnych metod produkcyjnych. Potokowa forma produkcji to taka forma, w której zadania realizowane są w sposób ciągły, lub przetwarzanie materiałów przebiega w sposób ciągły i progresywny. Efektywność...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.01.2012 Znaków /4 233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Portal korporacyjny

  Charakterystyka

  Portal korporacyjny , to platforma informatyczna, która integruje systemy i technologie informatyczne, dane, informację i wiedzę, funkcjonujące w organizacji oraz jej otoczeniu, w celu umożliwienia użytkownikom spersonalizowanego i wygodnego dostępu do danych, informacji, wiedzy, stosownie do...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.01.2012 Znaków /2 817

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Portal korporacyjny

  Charakterystyka

  Portal korporacyjny , to platforma informatyczna, która integruje systemy i technologie informatyczne, dane, informację i wiedzę, funkcjonujące w organizacji oraz jej otoczeniu, w celu umożliwienia użytkownikom spersonalizowanego i wygodnego dostępu do danych, informacji, wiedzy, stosownie do...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.01.2012 Znaków /2 817

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia finansowania aktywów obrotowych

  Definicja

  Strategia finansowania aktywów obrotowych - określa sposób w jaki przedsiębiorstwo zaspokaja stałe i zmienne zapotrzebowanie na fundusze finansujące aktywa, których poziom ulega zmianie, określa zatem ogólną strategie przedsiębiorstwa w zakresie finansowania aktywów obrotowych.

  Rodzaje...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.01.2012 Znaków /2 620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia finansowania aktywów obrotowych

  Definicja

  Strategia finansowania aktywów obrotowych - określa sposób w jaki przedsiębiorstwo zaspokaja stałe i zmienne zapotrzebowanie na fundusze finansujące aktywa, których poziom ulega zmianie, określa zatem ogólną strategie przedsiębiorstwa w zakresie finansowania aktywów obrotowych.

  Rodzaje...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.01.2012 Znaków /2 620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Egzekucja komornicza

  Charakterystyka

  EGZEKUCJA KOMORNICZA - zastosowanie przez państwowe organy egzekucyjne środków przymusu celem spełnienia świadczeń przysługujących wierzycielowi od dłużnika, wskazanych w tytule egzekucyjnym.

  Podmiotami postępowania egzekucyjnego są organy egzekucyjne (sąd rejonowy, komornik) i...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.01.2012 Znaków /3 703

  praca w formacie txt

Do góry