Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Pielgrzymka

  Charakterystyka

  Etymologia pojęcia pielgrzymki sięga starożytności. Grecki termin per-epi-demos (dosłownie cudzoziemiec ) stosowano do określenia pielgrzyma lub przygodnego podróżnego. Łacińskie słowo peregrinus oznaczało osobę podróżującą przez obce kraje. Powstało z zespolenia słów...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.01.2012 Znaków /4 650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  Charakterystyka

  Spółka z ograniczona odpowiedzialnością (spółka z o.o.) jej funkcjonowanie uregulowane jest w spółek handlowych|kodeksie spółek handlowych (tytuł III, dział I, Art 151 - 300).

  Spółkę z.o.o. może utworzyć zarówna jedna jak i więcej osób np. 100 osób, w każdym celu prawnie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.01.2012 Znaków /3 311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowa kredytu

  Charakterystyka

  Umowa kredytu bankowego - Zgodnie z art. 69 ustawy - Prawo bankowe, przez umowę kredytu bankowego bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie określoną kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.01.2012 Znaków /2 723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modele procesów decyzyjnych

  Charakterystyka

  Proces decyzji|podejmowania decyzji to rozpoznanie i zdefiniowanie istoty sytuacji decyzyjnej, zidentyfikowanie alternatywnych możliwości, wybór najlepszej z nich i wprowadzenie jej w życie.

  Modele

  Wyróżnić można dwa podstawowe modele procesu podejmowania decyzji: klasyczny i...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.01.2012 Znaków /5 157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modele procesów decyzyjnych

  Charakterystyka

  Proces decyzji|podejmowania decyzji to rozpoznanie i zdefiniowanie istoty sytuacji decyzyjnej, zidentyfikowanie alternatywnych możliwości, wybór najlepszej z nich i wprowadzenie jej w życie.

  Modele

  Wyróżnić można dwa podstawowe modele procesu podejmowania decyzji: klasyczny i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.01.2012 Znaków /5 157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrakt menedżerski

  Definicja

  Kontrakt menedżerski to umowa cywilnoprawna, na mocy której przyjmujący zlecenie (zarządca) zobowiązuje się za wynagrodzeniem, do stałego wykonywania czynności zarządu przedsiębiorstwem zleceniodawcy (przedsiębiorcy) w jego imieniu i na jego rzecz. Jest umową mieszaną, zawierającą elementy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.01.2012 Znaków /2 941

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zlecenie bez limitu ceny

  Charakterystyka

  Do grupy zleceń bez limitu ceny zaliczamy następujące zlecenia:

  "po każdej cenie" (PKC) - gracz dokonując takie zlecenia jest gotów kupić lub sprzedać akcję po dowolnym kursie, jaki ustalił się w danej chwili podczas sesji giełdowej. Mogą być przekazywane na giełdę we wszystkich...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.01.2012 Znaków /3 219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezrobocie keynesowskie

  Charakterystyka

  Bezrobocie keynesowskie jest to bezrobocie wynikające z niedostatecznego globalny|popytu globalnego. Nazywane jest również bezrobociem cyklicznym, ponieważ jego wielkość zmienia się wraz z koniunkturalny|cyklem koniunkturalnym (bezrobocie koniunkturalne).

  Pojawia się w sytuacji, kiedy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.01.2012 Znaków /1 465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezrobocie keynesowskie

  Charakterystyka

  Bezrobocie keynesowskie jest to bezrobocie wynikające z niedostatecznego globalny|popytu globalnego. Nazywane jest również bezrobociem cyklicznym, ponieważ jego wielkość zmienia się wraz z koniunkturalny|cyklem koniunkturalnym (bezrobocie koniunkturalne).

  Pojawia się w sytuacji, kiedy...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.01.2012 Znaków /1 465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Predykcja

  Charakterystyka

  Predykcja (prognozowanie) jest to racjonalne, naukowe przewidywanie przyszłych zdarzeń. Jest to wybór, w ramach danego układu, najbardziej prawdopodobnej drogi rozwoju wyróżnionego zjawiska w nadchodzącym okresie, gdzie podstawę tego wyboru stanowi dotychczasowy przebieg tego zjawiska i...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.01.2012 Znaków /2 355

  praca w formacie txt

Do góry