Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Czym różni się orientacja marketingowa od orientacji produkcyjnej?

  ORIENTACJA MARKETINGOWA – koncentracja na oszacowaniu możliwości umieszczenia nowego produktu na rynku jeszcze przed podjęciem produkcji; wzrost znaczenia badań rynku i marketingu mix.

  ORIENTACJA PRODUKCYJNA – koncentracja na organizacyjno-technicznych problemach produkcji, podwyższeniu jakości, obniżce...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Bartosz Dodano /11.01.2012 Znaków /356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proszę zdefiniować istotę marketingu

  System funkcjonowania firm na rynku dający jej możliwość osiągnięcia sukcesu nie jest jednoznacznie zdefiniowany. Pojęcie marketingu ulega ciągłym zmianom. Oto kilka definicji tego procesu:

  I. MARKETING – autor J. CARMAN, K. UHE

  Proces społeczno – gospodarczy mający na celu poznanie przyszłej...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Bartosz Dodano /11.01.2012 Znaków /2 641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Norma

  Charakterystyka

  Norma jest to dokument określający zasady postępowania, przepisy, wzory, wytyczne lub charakterystyki do powszechnego i wielokrotnego stosowania. Opracowywanie i wprowadzanie norm w życie jest wynikiem normalizacji (standaryzacji).

  Celem tworzenia norm jest zapewnienie uporządkowania w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.01.2012 Znaków /2 090

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Techniki organizatorskie par excellence

  TECHNIKI ORGANIZATORSKIE PAR EXCELLENCE Badanie metod pracy polegające na systematycznym rejestrowaniu, analizowaniu oraz wydaniu krytycznej oceny istniejących sposobów wykonania pracy a następnie na zaprojektowaniu i wprowadzeniu w życie metod łatwiejszych i efektywniejszych Mierzenie pracy obejmujące...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.01.2012 Znaków /1 735

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Piotr Drzewiecki

  Piotr Drzewiecki (1865-1944) pierwszy prezydent Warszawy w niepodległej Polsce, a także pierwszy prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Przedstawiciel nurtu uniwersalistycznego w organizacji i zarządzaniu w pierwszej połowie XX w. Piotr Drzewicki w swej całej karierze zawodowej sprawował wielokrotnie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.01.2012 Znaków /3 569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Portal informacyjny przedsiębiorstwa

  Charakterystyka

  Są to przede wszystkim rozwinięte narzędzia do zarządzania treścią (wspomniane już wcześniej) dostosowane do potrzeb wewnętrznych przedsiębiorstwa.

  Portal informacyjny jest elektronicznym odpowiednikiem zakładowej tablicy ogłoszeń, rozbudowany o możliwości interakcji czytelnika z...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.01.2012 Znaków /1 172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Portal informacyjny przedsiębiorstwa

  Charakterystyka

  Są to przede wszystkim rozwinięte narzędzia do zarządzania treścią (wspomniane już wcześniej) dostosowane do potrzeb wewnętrznych przedsiębiorstwa.

  Portal informacyjny jest elektronicznym odpowiednikiem zakładowej tablicy ogłoszeń, rozbudowany o możliwości interakcji czytelnika z...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.01.2012 Znaków /1 172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Łańcuch wartości dodanej

  Charakterystyka

  Koncepcja łańcucha wartości dodanej stworzona przez Michaela Portera przedstawia działalność przedsiębiorstwa jako ciąg czynności powiązanych ze sobą w logiczną całość, podejmowanych w czasie wytwarzania wyrobu finalnego lub usługi, prowadzących do uzyskania wartości dodanej. Autor...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.01.2012 Znaków /3 409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Interfejs

  INTERFEJS (układ sprzęgający, interface) - układ lub urządzenie umożliwiające wzajemną komunikację (przesyłanie informacji) pomiędzy dwoma różnymi urządzeniami. Interfejs zapewnia dopasowanie poziomów elektrycznych sygnałów oraz szybkości i formatu przesyłanych danych, a także określa...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.01.2012 Znaków /2 922

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura dywizjonalna

  Charakterystyka

  Struktura dywizjonalna zalicza się do grupy struktur pośrednich. Jest to wynikiem tego iż w istocie jest to struktura hierarchiczna, a jednocześnie stanowi krok w kierunku organicznych struktur, które cechuje większa elastyczność i większe zróżnicowanie, odpowiednie do warunków...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.01.2012 Znaków /2 444

  praca w formacie txt

Do góry