Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  System Kopovaza

  Charakterystyka

  System Kopovaza - forma elastycznej organizacji czasu pracy w przedsiębiorstwie w niepełnym wymiarze godzin. System który zakłada, że w umowie pomiędzy pracodawcą a pracownikiem podana jest jedynie ogólna suma godzin pracy przypadających na dany okres - np. miesiąc, kwartał, rok...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.01.2012 Znaków /1 944

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów znaczenie elastyczności cenowej popytu dla kształtowania polityki cen

  Doceniając wagę zależności cen od popytu, podstawowe znaczenie w koncepcji marketingu ma analiza kształtowania się popytu pod wpływem zmian cen. Dostarcza ona informacji o reakcjach popytu na prowadzoną przez przedsiębiorstwo politykę cen oraz jej zmiany. Reakcje popytu na zmiany cen znajdują wyraz w...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Bartosz Dodano /11.01.2012 Znaków /1 207

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów zasady kształtowania polityki cen zorientowanej na konkurentów

  W tym przypadku jako wiodące przyjmuje się założenie, by ceny produktu danej firmy w niewielkim stopniu odchylały się od poziomu cen konkurentów. Strategia ta zakłada stosunkowo mniejsze związki cen z kosztami i z popytem, natomiast ścisły związek z cenami konkurenta.

  Można w jej ramach wyodrębnić...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Bartosz Dodano /11.01.2012 Znaków /454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij zasady konkurencji cenowej

  1. Ceny dumpingowe (strategia cen eliminujących konkurentów) – są to ceny ustalane poniżej kosztów produkcji. Celem tego jest szkodzenie konkurentom, nawet jeśli to przynosi danej firmie straty. Zwykle ceny te obowiązują w krótkim czasie i ulegają zmianie po osiągnięciu ceny

  2. Firma może kreować niskie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Bartosz Dodano /11.01.2012 Znaków /1 690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj sytuacje, które określają rolę ceny w kształtowaniu kompozycji marketingowych wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa

  Ceny – jeden z podstawowych elementów rynku odgrywają istotną rolę w jego funkcjonowaniu. Tylko one tworzą przychody, wszystkie pozostałe elementy strategii marketingowej są dla firmy kosztami. Strategia cenowa jest ważnym i integralnym instrumentem marketingu -–mix i bez swobody w tym zakresie firma nie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Bartosz Dodano /11.01.2012 Znaków /1 224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień warunki i czynniki determinujące cele polityki cen przedsiębiorstwa

  Zastosowanie określonych strategii cenowych zależy w dużej mierze od ustalonych celów tej strategii oraz sytuacji rynkowych, w których firma działa. Wiodącym celem polityki cenowej jest realizacja pożądanej wielkości zysku. Cenę wykorzystuje się także pośrednio do uzyskania przewagi nad konkurentami...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Bartosz Dodano /11.01.2012 Znaków /826

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień główne problemy, których rozstrzygnięcie jest niezbędne dla sformułowania polityki cen

  Wybór, opracowanie i zastosowanie strategii cen nie jest łatwe i proste. Inna jest polityka cenowa w krótkich okresach czasu i inna w długich okresach czasu. W okresach krótkich stosuje się politykę cenową doraźną, dość konkretną, która dąży do odchyleń między ceną postulowaną a ceną rzeczywistą...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Bartosz Dodano /11.01.2012 Znaków /2 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj rolę i znaczenie ceny jako instrumentu marketingu

  Cena to jeden z podstawowych, kluczowych elementów rynku i jego funkcjonowania. Wpływa istotnie na stopień jego zróżnicowania. Cena jest dobra marketingowi jeżeli odzwierciedla siłę popytu i gdy informuje o tym producenta oraz gdy pokazuje realne możliwości zaspokojenia potrzeb przy danym poziomie podaży i...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Bartosz Dodano /11.01.2012 Znaków /819

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw zasady testowania rynku

  Do działań marketingowych włącza się badania na temat rynku, rozwoju produktu, konkurencji cen, kanałów dystrybucji, oddziaływania produkcji na rynek. Oddziaływania na rynek poprzez czynności techniczno-handlowe to dane związane z zawieraną i realizowaną transakcją kupna i sprzedaży. Rynek testuje...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Bartosz Dodano /11.01.2012 Znaków /669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uzasadnij potrzebę testowania rynku

  Badania rynku i sprzedaży dotyczą identyfikacji rynku , jest to:

  badanie cech rynku, wielkość rynku, badanie udziału rynkowego, analiza i struktury sprzedaży, ustalenie kwot i obszarów sprzedaży. Testowanie rynku dać musi odpowiedź na pytanie jakie decyzje podejmą konsumenci na rynku. Jak rozkładane są...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Bartosz Dodano /11.01.2012 Znaków /837

  praca w formacie txt

Do góry